7ος χρόνος, ημέρα 2223η
Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021

Moody's: Μείωση πληθωρισμού το 2022 – Οι κίνδυνοι για τις υπερδανεισμένες οικονομίες

Moody's: Μείωση πληθωρισμού το 2022 – Οι κίνδυνοι για τις υπερδανεισμένες οικονομίες

Η αύξηση του πληθωρισμού οδηγεί σε επιβράδυνση την παγκόσμια οικονομία. Η αύξηση των μεταφορών, των πρώτων υλών και της ενέργειας δημιουργούν αρρυθμίες στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Ωστόσο η οικονομία αναμένεται να επιστρέψει σταδιακά στην κανονικότητα από το 2022. Για κάποιες οικονομίες όμως που έχουν μεγάλη έκθεση σε δανεισμό, όπως της Τουρκίας και της Ινδίας, οι επιπτώσεις του πληθωρισμού θα κρατήσουν περισσότερο και θα δημιουργηθούν ζητήματα ρευστότητας. Αυτά αναφέρει έκθεση της Moody’s.

Επίσης, παρόμοια προβλήματα και μακροχρόνιες επιπτώσεις του πληθωρισμού στις αγορές αναμένεται να αντιμετωπίσουν και οικονομίες της Λατινικής Αμερικής, της Ρωσίας, της Κίνας και της Νότιας Αφρικής. Επίσης, οι αναδυόμενες οικονομίες είναι πιο ευάλωτες σε ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων από τις Κεντρικές τους Τράπεζες και σε μείωση της προσφοράς προϊόντων σε σύγκριση με την αυξανόμενη ζήτηση.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, παρά την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού και της αύξησης του πληθωρισμού οι οικονομίες καταγράφουν ανάπτυξη. Ωστόσο αυτή είναι αναιμική, ιδιαιτέρως στις αναδυόμενες οικονομίες. Σε επίπεδο χρηματοοικονομικών εργαλείων η κατάσταση τον Οκτώβριο ήταν βελτιωμένη, με την ανάκαμψη όμως της αγοράς να αναμένεται από το 2022 και ύστερα.

Ο πληθωρισμός όμως κρύβει ορισμένους επιπρόσθετους κινδύνους. Κυρίως για σημαντική αύξηση στις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων, καθώς επίσης και για προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Αυτές οι επιπτώσεις αφορούν στις αναδυόμενες αγορές. Οι αναλυτές καταλήγουν πως στην προσπάθειά τους οι κυβερνήσεις να μειώσουν τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές τροφίμων και καυσίμων θα λάβουν μέτρα. Μέτρα όμως που θα μειώσουν και θα πιέσουν τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων και θα συρρικνώσουν τη ρευστότητά τους.