ΓΔ: 875,44 -1,32 (-0,15 %)

Τζίρος: 107,81 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1998η
Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

ΓΔ: 875,44 -1,32 (-0,15 %)

Τζίρος: 107,81 εκατ. €   RT

Μιντοσταυρίνη: Νέα μελέτη δείχνει αύξηση της συνολικής επιβίωσης των ασθενών με οξεία μυελογενή λευχαιμία

Μιντοσταυρίνη: Νέα μελέτη δείχνει αύξηση της συνολικής επιβίωσης των ασθενών με οξεία μυελογενή λευχαιμία

Σημαντικό όφελος ως προς τη συνολική επιβίωση παρατηρείται με τη μιντοσταυρίνη, την πρώτη στοχευμένη θεραπεία για τη νεοδιαγνωσθείσα οξεία μυελογενή λευχαιμία με μετάλλαξη στον υποδοχέα FLT3, η οποία εγκρίθηκε στην Ε.Ε.

Ως πρώτη και μοναδική θεραπεία για την προχωρημένη συστηματική μαστοκυττάρωση στην Ε.Ε., η μιντοσταυρίνη αποτελεί μια νέα θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς με αυτή την ομάδα σπάνιων και απειλητικών για τη ζωή παθήσεων

Η έγκριση βασίστηκε σε δεδομένα από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα δοκιμές-ορόσημα στην οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ) και στην προχωρημένη συστηματική μαστοκυττάρωση (ΣΜ) και συνιστά την πρώτη σημαντική εξέλιξη στη στοχευμένη θεραπεία για την ΟΜΛ σε διάστημα μεγαλύτερο των 25 ετών2,3

Τί είναι η οξεία μυελογενής λευχαιμία

Η ΟΜΛ είναι η συνηθέστερη οξεία λευχαιμία, ή αιματολογικός καρκίνος, στους ενήλικες. Αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 25% όλων των λευχαιμιών σε ενήλικες παγκοσμίως, με τα υψηλότερα ποσοστά επίπτωσης να εμφανίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη και στην Αυστραλία6. Παρουσιάζει επίσης το χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης σε σύγκριση με όλες τις λευχαιμίες ενηλίκων6.

Στην ΟΜΛ, τα λευκά αιμοσφαίρια δεν είναι ικανά να ωριμάσουν και αντ' αυτού διαμορφώνουν μια συσσώρευση «βλαστών», που καταλαμβάνουν το χώρο από τα φυσιολογικά αιμοσφαίρια7. Οι μεταλλάξεις σε συγκεκριμένα γονίδια, όπως το FLT3, εντοπίζονται σε πολλά περιστατικά της νόσου8. Ο γενετικός έλεγχος για μεταλλάξεις στους νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με ΟΜΛ μπορεί να βοηθήσει να καθοριστεί η πρόγνωση και οι ενδεχόμενες στρατηγικές θεραπείας9.

Στην Ε.Ε., εκτιμάται ότι περισσότερα από 18.000 νέα περιστατικά ΟΜΛ διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο10. Κατά προσέγγιση, ένα τρίτο των ασθενών με ΟΜΛ έχουν την γονιδιακή μετάλλαξη FLT38. Ο FLT3 είναι ένας τύπος υποδοχέα κυτταρικής επιφάνειας, ο οποίος παίζει ρόλο στην αύξηση του αριθμού ορισμένων αιμοσφαιρίων11. Η γονιδιακή μετάλλαξη FLT3 μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερη εξέλιξη της νόσου, υψηλότερα ποσοστά υποτροπής και χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης σε σύγκριση με άλλες μορφές ΟΜΛ8,11,12.

Εγκριση της μιντοσταυρίνης για την καταπολέμηση δύο σπάνιων και δύσκολων στη θεραπεία όγκων 

Η Novartis ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EΕ) ενέκρινε τη μιντοσταυρίνη για δύο ενδείξεις σε σπάνιους και δύσκολους στη θεραπεία καρκίνους. Η μιντοσταυρίνη έλαβε έγκριση για χρήση σε συνδυασμό με την καθιερωμένη θεραπεία εφόδου δαουνορουβικίνης & κυταραβίνης και υψηλής δόσης κυταραβίνη ως χημειοθεραπεία σταθεροποίησης, επίσης για τους ασθενείς υπό πλήρη ανταπόκριση ως μονοθεραπεία συντήρησης, σε ενήλικες με νεοδιαγνωσθείσα οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ) που είναι θετικοί στην μετάλλαξη FLT3. Δόθηκε επίσης έγκριση για χρήση ως μονοθεραπεία για την αντιμετώπιση ενηλίκων με επιθετική συστηματική μαστοκυττάρωση (ASM), συστηματική μαστοκυττάρωση με συνοδό αιματολογικό νεόπλασμα (SM-AHN) ή μαστοκυτταρική λευχαιμία (MCL)1.

Η έγκριση έπεται της θετικής γνωμοδότησης από την Επιτροπή για Φαρμακευτικά Προϊόντα Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) στις 20 Ιουλίου 2017 και ισχύει για το σύνολο των 28 κρατών μελών της Ε.Ε. και για την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Η μιντοσταυρίνη αποτελεί την πρώτη και μοναδική στοχευμένη θεραπεία για την ΟΜΛ με μετάλλαξη του υποδοχέα της ομοιάζουσας με το FMS τυροσινική κινάση 3 (FLT3) και την μόνη θεραπεία για τρεις υπο-τύπους συστηματικής μαστοκυττάρωσης (ΣΜ), που συλλογικά είναι γνωστοί ως προχωρημένη συστηματική μαστοκυττάρωση, στην Ε.Ε., οι οποίοι στο σύνολό τους παρουσιάζουν περιορισμένο προσδόκιμο ζωής και ελάχιστες θεραπευτικές επιλογές. Η μιντοσταυρίνη συνιστά την πρώτη σημαντική εξέλιξη στη θεραπεία των ασθενών με νεοδιαγνωσθείσα ΟΜΛ με μετάλλαξη FLT3 σε περίοδο μεγαλύτερη των 25 ετών2,3.

«Η Novartis είναι υπερήφανη που είναι σε θέση να προσφέρει τη μιντοσταυρίνη, ένα επαναστατικό φάρμακο, σε ασθενείς με σοβαρά και δυσίατα νοσήματα, όπου υπάρχουν ελάχιστες θεραπευτικές επιλογές», ανέφερε ο Bruno Strigini, CEO, Novartis Oncology. «Για τους ασθενείς με ΟΜΛ με μετάλλαξη FLT3, δεν είχε σημειωθεί σημαντική πρόοδος για διάστημα μεγαλύτερο των 25 ετών και με τη μιντοσταυρίνη έχουν πλέον ένα στοχευμένο φάρμακο που θα μπορούσε να επιμηκύνει σημαντικά την ζωή τους».

Για τη νεοδιαγνωσθείσα ΟΜΛ με μετάλλαξη στον υποδοχέα FLT3, η έγκριση βασίζεται σε δεδομένα από τη μελέτη RATIFY (CALGB 10603 [Alliance]), η οποία διεξήχθη σε συνεργασία με τη Συμμαχία για Κλινικές Δοκιμές στην Ογκολογία και 13 διεθνείς ομάδες συνεργασίας. Η RATIFY είναι η μεγαλύτερη μελέτη μέχρι σήμερα σε ανθρώπους με αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο ΟΜΛ και τα αποτελέσματα της δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο περιοδικό New England Journal of Medicine (NEJM)4. Η μελέτη κατέδειξε μείωση του κινδύνου θανάτου κατά 23% με τη χορήγηση μιντοσταυρίνης σε συνδυασμό με την καθιερωμένη χημειοθεραπεία, εν συγκρίσει με τον συνδυασμό εικονικού φαρμάκου (placebo) και καθιερωμένης χημειοθεραπείας. Η διάμεση συνολική επιβίωση ήταν 74,7 μήνες και 25,6 μήνες αντίστοιχα (λόγος κινδύνων [HR] = 0,77, διάστημα εμπιστοσύνης 95% [CI], 0,63- 0,95, μονόπλευρη τιμή p=0,0078)1.

Στη μελέτη RATIFY, οι πιο συνήθεις ανεπιθύμητες αντιδράσεις (επίπτωση μεγαλύτερη ή ίση με 30%) στο σκέλος της μιντοσταυρίνης σε συνδυασμό με καθιερωμένη χημειοθεραπεία ήταν εμπύρετος ουδετεροπενία, ναυτία, αποφολιδωτική δερματίτιδα, έμετος, κεφαλαλγίες, πετέχειες (μικρές ερυθρές κηλίδες στο δέρμα) και πυρεξία. Η συνηθέστερη ανεπιθύμητη ενέργεια Βαθμού 3/4 (μεγαλύτερη ή ίση με 5%) ήταν η εμπύρετος ουδετεροπενία, η λεμφοπενία, οι μολύνσεις που σχετίζονταν με τη συσκευή, η αποφολιδωτική δερματίτιδα, η υπεργλυκαιμία και η ναυτία1.

Για την προχωρημένη Συστηματική Μαστοκυττάρωση (ΣM), η έγκριση βασίζεται σε δύο ανοιχτές, πολυκεντρικές , μονού σκέλους μελέτες που περιλαμβάνουν τη μελέτη Φάσης ΙΙ (CPKC412D2201), τη μεγαλύτερη προοπτική μελέτη που έχει διεξαχθεί ποτέ σε αυτή τη σπάνια διαταραχή, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν επίσης στο περιοδικό NEJM5. Η αποτελεσματικότητα της μιντοσταυρίνης εξετάστηκε με χρήση των τροποποιημένων κριτηρίων Valent και οι ασθενείς έδειξαν συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης, που ορίζεται ως μείζων ή μερική απόκριση, 59,6% (διάστημα εμπιστοσύνης 95%[CI], 48,6- 69,8%). Αξιολογήθηκε επίσης η αποτελεσματικότητα σε μια ανάλυση post-hoc με χρήση των κριτηρίων συναίνεσης της Διεθνούς Ομάδας Εργασίας – Έρευνα και Θεραπεία των Μυοϋπερπλαστικών Νεοπλασμάτων και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αρμόδιου για την Μαστοκυττάρωση (IWG-MRT-ECNM) που δημοσιεύτηκαν το 2013 (n=113). Η αξιολόγηση αυτή υπολόγισε ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης 28,3% (Διάστημα εμπιστοσύνης 95%[CI], 20,2- 37,6)1.

Στην προχωρημένη Συστηματική Μαστοκυττάρωση, οι συνηθέστερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ναυτία, έμετος, διάρροια, περιφερικό οίδημα και κόπωση. Οι συνηθέστερες ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού 3/4 ήταν κόπωση, σηψαιμία, πνευμονία, εμπύρετος ουδετεροπενία και διάρροια1.

 

Παραπομπές

1. Rydapt® (midostaurin) Summary of Product Characteristics.
2. Schiller GJ. High-risk acute myelogenous leukemia: treatment today ... and tomorrow. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2013; 2013:201-208.
3. Lin TL, Levy MY. Acute myeloid leukemia: focus on novel therapeutic strategies. Clin Med Insights Oncol. 2012;6:205-217.
4. Stone RM, Mandrekar SJ, Sanford BL, et al. Midostaurin plus Chemotherapy for Acute Myeloid Leukemia with a FLT3 Mutation. N Engl J Med. 2017;377(5):454-464.
5. Gotlib J, Kluin-Nelemans HC, George TI, et al. Efficacy and Safety of Midostaurin in Advanced Systemic Mastocytosis. N Engl J Med. 2016; 374(26):2530-2541.
6. Deschler B, Lubbert M. Acute myeloid leukemia: epidemiology and etiology. Cancer. 2006;107(9):2009-2107.
7. National Institutes of Health (NIH) National Cancer Institute (NCI). Adult Acute Myeloid Leukemia Treatment (PDQ®) http://www.cancer.gov/types/leukemia/patient/adult-aml-treatment-pdq. Accessed July 24, 2017.
8. Patel JP, Gonen M, Figueroa ME, et al. Prognostic relevance of integrated genetic profiling in acute myeloid leukemia. N Engl J Med. 2012; 22;366(12):1079-1089.
9. Dohner H, Estey E, Grimwade D, et al. Diagnosis and management of AML in adults: 2017 ELN recommendations from an international expert panel. Blood. 2017;129(4):424-447.
10. Visser O, Trama A, Maynadie M, et al. (RARECARE Working Group). Incidence, survival and prevalence of myeloid malignancies in Europe. Eur J Cancer. 2012;48(17):3257-3266.
11. Gilliland DG, Griffin JD. The roles of FLT3 in hematopoiesis and leukemia. Blood. 2002;100(5):1532-1542.
12. Yanada M, Matsuo K, Suzuki T, et al. Prognostic significance of FLT3 internal tandem duplication and tyrosine kinase domain mutations for acute myeloid leukemia: a meta-analysis. Leukemia. 2005;19(8):1345–1349.
13. Arock M, Akin C, Hermine O, et al. Current treatment options in patients with mastocytosis: status in 2015 and future perspectives. Eur J Haematology. 2015;94(6):474-494.
14. Garcia-Montero AC, Jara-Acevedo M, Teodosi C, et al. KIT mutation in mast cells and other bone marrow hematopoietic cell lineages in systemic mast cell disorders: a prospective study of the Spanish Network on Mastocytosis (REMA) in a series of 113 patients. Blood. 2006;108(7):2366-2372.
15. Verstovsek S. Advanced systemic mastocytosis: the impact of KIT mutations in diagnosis, treatment, and progression. Eur J Haematology. 2013;90(2):89-98.