8ος χρόνος, ημέρα 2271η
Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022

MGD Energy: Η συντήρηση των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, προϋπόθεση για την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου

MGD Energy: Η συντήρηση των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, προϋπόθεση για την  αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου

Τα φωτοβολταϊκά πάρκα αποτελούν σήμερα μία αποδοτική και ασφαλή επένδυση. Όμως, για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία και απόδοσή τους δεν αρκεί μόνο η ορθή μελέτη και εγκατάσταση, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα πλάνο για τη σωστή και τακτική συντήρησή τους, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοσή τους και επομένως η μέγιστη παραγόμενη ενέργεια. Μην ξεχνάμε πως το φωτοβολταϊκό πάρκο είναι μία επένδυση εκτεθειμένη όλο τον χρόνο στις καιρικές συνθήκες, και είναι απίθανο να μην υπάρξει η ανάγκη αποκατάστασης βλαβών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

Η Λειτουργία και Συντήρηση του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι αναγκαία, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδος παραγωγής. Ο τομέας της συντήρησης αποτελεί ένα μέρος της επένδυσης, αλλά και το σημαντικότερο τμήμα της αλυσίδας ώστε να επιτευχθεί η μακροχρόνια και η μέγιστη απόδοση.

Ποιες όμως είναι οι ανάγκες που πρέπει να λάβουμε υπόψη για τη σωστή συντήρηση και απόδοση των φωτοβολταϊκών συστημάτων;

Σύμφωνα με τη MGD Energy, εταιρεία με περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρία στην εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, αλλά και εξειδικευμένους συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα, με τη σωστή συντήρηση μπορούμε να διασφαλίσουμε την άμεση διάγνωση και εντοπισμό πιθανής βλάβης ή δυσλειτουργίας, τη μείωση πιθανότητας εμφάνισης τεχνικών προβλημάτων στον εξοπλισμό και την πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων, την ελάχιστη απώλεια παραγωγής με ηλιοφάνεια, την επιμήκυνση του χρόνου ζωής του εγκατεστημένου εξοπλισμού, τη τήρηση των όρων εγγύησης του εξοπλισμού και της εγκατάστασης, τη διαχείριση των στατιστικών και των τεχνικών αναφορών . Επιπλέον, διασφαλίζεται η ορθή καθημερινή λειτουργία με στόχο την υψηλότερη απόδοση του συστήματος και της ισχύος των όρων του συμβολαίου ασφάλισης του Φωτοβολταϊκού σταθμού.

H MGD Energy πρόσφατα λάνσαρε την υπηρεσία My MGD, η οποία ενσωματώνει όλες τις τελευταίες τεχνολογίες, με σκοπό να προσφέρει πλήρη έλεγχο στους Φωτοβολταϊκούς σας σταθμούς, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία μέσω του συστήματος τηλεμετρίας. Η πλατφόρμα προσφέρει σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση σε όλα τα σημαντικά δεδομένα μέσω του desktop και mobile περιβάλλοντος.

Μέσω της καινοτόμου λύσης MyMGD η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες η που προλαμβάνουν τυχόν απρόοπτα προβλήματα που θα μπορούσαν να μειώσουν την παραγωγή ενέργειας ή ακόμη και να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στο φωτοβολταϊκό σύστημα. Μέσω του συστήματος παρακολούθησης, η MGD Energy συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με την παραγωγή, την απόδοση, τη λειτουργία και τη συντήρηση ενεργώντας άμεσα, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της μονάδας, ενώ παράλληλα παρέχει αναλυτικές αναφορές για την κατάσταση του σταθμού. Τέλος, ο ιδιοκτήτης ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για όλα τα δεδομένα της λειτουργίας και συντήρησης του φωτοβολταϊκού σταθμού.