Μείωση 84,6% στον τζίρο του τομέα παροχής καταλύματος και εστίασης το β' τρίμηνο

Μείωση 84,6% στον τζίρο του τομέα παροχής καταλύματος και εστίασης το β' τρίμηνο

Μείωση 84,6% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών το β' τρίμηνο του 2020 στον τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης, σε μια ακόμα αποτύπωση της πανδημίας του κορονοϊού στην οικονομία. 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε μείωση 84,6% έναντι αύξησης 1,5%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 προς το 2018.

- Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 55 για το Β΄ τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 96,9% έναντι μείωσης 1,3%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 προς το 2018.

- Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 56 για το Β΄ τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 66,0% έναντι αύξησης 5,7%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 προς το 2018.

Ανάλυση τριμηνιαίων μεταβολών

- Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών (κλάδοι 55 και 56) του Β΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 51,6% έναντι αύξησης 190,9%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019.

- Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 55 του Β΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 70,5% έναντι αύξησης 631,0%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019.

- Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 56 του Β΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 46,7% έναντι αύξησης 52,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019.