ΓΔ: 897,01 -13,20 (-1,45 %)

Τζίρος: 251,67 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2014η
Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021

ΓΔ: 897,01 -13,20 (-1,45 %)

Τζίρος: 251,67 εκατ. €   RT

Έκθεση Πισσαρίδη: Μεγαλύτερη απασχόληση, υψηλότερο εισόδημα και περισσότερες εξαγωγές το τρίπτυχο για το 2030

Μεγαλύτερη απασχόληση, υψηλότερο εισόδημα και περισσότερες εξαγωγές το τρίπτυχο για το 2030

Έχοντας τρεις βασικούς στόχους για το 2030, τη μείωση της ανεργίας στο 7% (από 17,2% το 2019), την αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο 81% εκείνου της Ε.Ε. (από 67%) και την αύξηση των εξαγωγών στο 50,5% του ΑΕΠ (από 37,2%), παρουσιάστηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου η έκθεση Πισσαρίδη. 

Η έκθεση, με τίτλο «Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία» και έκτασης 250 σελίδων παρουσιάστηκε χθες στον Πρωθυπουργό από τον νομπελίστα Χρ. Πισσαρίδης και η ομάδα του. Περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις βασικούς στόχους και 20 δέσμες πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την δημιουργία μιας νέας πνοής στην ανάπτυξη της χώρας. 

Σύμφωνα με την έκθεση, για τα επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, η χώρα θα πρέπει να πετύχει την επόμενη δεκαετία αύξηση του ΑΕΠ κατά μέσο όρο 3,5%. Επίσης η αύξηση στην απασχόληση θα πρέπει να βελτιώνεται κατά μια ποσοστιαία μονάδα κάθε χρόνο απ’ εδώ και στο εξής για τα επόμενα δέκα χρόνια.

Ακόμη θα πρέπει να σημειωθεί ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας κατά μέσο όρο 2,5%. Ειδικά για την παραγωγικότητα η έκθεση αναφέρει ότι η αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής (Total Factor Productivity) θα πρέπει να ανέλθει σε 1% ετησίως. Οι επιδόσεις αυτές, σημειώνουν οι μελετητές της ομάδας Πισσαρίδη, δεν είναι εξωπραγματικές για την Ελλάδα, αφού στο παρελθόν αυτό είχαν επιτευχθεί και συγκεκριμένα την περίοδο 1995-2002.

Οι προϋποθέσεις για να συμβούν όμως όλα αυτά, πρέπει να γίνουν πρώτον επενδύσεις, και δεύτερον να εκσυγχρονισθεί η αγορά εργασίας, οι αγορές προϊόντων και κεφαλαίων, η παιδεία, η λειτουργία του κράτους, των επιχειρήσεων κ.ο.κ. Επίσης να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή, η εξωστρέφεια, η περιβαλλοντική και η ψηφιακή αποτελεσματικότητα της χώρας κ.λπ.

Επενδύσεις ο κρίσιμος παράγοντας

Αναφορικά με τις επενδύσεις, σύμφωνα με την έκθεση, στο πρώτο μισό της δεκαετίας που ξεκινά σε λίγο, το βάρος των επενδύσεων θα πέσει στο δημόσιο τομέα. Στο δεύτερο μισό, δηλαδή 2026-2030 το βάρος θα πέσει στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με την έκθεση, είναι ευχής έργο ότι τα επόμενα λίγα χρόνια, η χώρα διαθέτει ευάριθμους Ευρωπαϊκούς και εθνικούς δημόσιους πόρους. Ετσι μπορεί να υλοποιηθούνε επενδύσεις που θα συρρικνώσουν το επενδυτικό κενό που έχει σημειωθεί, τόσο φέτος, όσο και όλα τα προηγούμενα χρόνια της ύφεσης που ταλάνισε τη χώρα μας. 

Παράλληλα οι δημόσιοι πόροι, μπορούν να μοχλεύσουν σημαντικούς ιδιωτικούς πόρους, μέσω ΣΔΙΤ αλλά και της αναπτυξιακής τράπεζας. Οι κινήσεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της απασχόλησης που με τη σειρά τους θα συμβάλουν στην αύξηση του ΑΕΠ, την στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος κ.ο.κ.

Για το δεύτερο μισό της δεκαετίας που ξεκίνησε η έκθεση σημειώνει ότι αναπτυξιακή δυναμική θα προέλθει κυρίως από ιδιωτικούς πόρους. Θα υπάρχουν λιγότεροι Ευρωπαϊκοί πόροι ενώ οι απαιτήσεις για την αναχρηματοδότηση του δημόσιου χρέους θα είναι υψηλές. Επομένως οι διαθέσιμοι πόροι του δημοσίου θα είναι περιορισμένοι 

Σαν συνέπεια η χώρα θα πρέπει να βασιστεί στις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Και για να συμβεί αυτό, μέσα στο πρώτο μισό της δεκαετίας, η χώρα θα πρέπει να έχει δρομολογήσει τις κρίσιμες μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να μπορεί να ελκύσει ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια που θα χρειαστεί στη συνέχεια.

Εν κατακλείδι, για την έκθεση Πισσαρίδη, για περάσει η χώρα στον χάρτη των ανεπτυγμένων οικονομικών της Ευρώπης, θα πρέπει να επιτευχθούν:

1. Συστηματική αύξηση των εισοδημάτων που πρέπει να στηρίζεται σε αύξηση της παραγωγικότητας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

2. Αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της αύξησης των επενδύσεων και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

3. Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, που θα συμβάλει σε αλλαγές στη δομή του φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος, και στοχευμένα μέτρα όπως η αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης

4. Μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν πιο αποτελεσματική τη λειτουργία των αγορών και του δημόσιου τομέα, οι οποίες ευνοούν συνολικά την κοινωνική συνοχή και ιδίως τα περισσότερο αδύναμα νοικοκυριά. Ειδική στόχευση υπάρχει για τους νέους και στις γυναίκες. 

5. Αύξηση της παραγωγικότητας που συμβαδίζει με την αύξηση των εξαγωγών. Δεδομένου του μεγέθους της εσωτερικής αγοράς, η εξωστρέφεια επιτρέπει στις επιχειρήσεις να έχουν  μέγεθος και εξειδίκευση που οδηγεί σε μείωση κόστους και αύξηση ποιότητας των προϊόντων τους. 

6. Η εξωστρέφεια συνδέεται με αυξημένη συμμετοχή της τεχνολογίας στην παραγωγή, που υποβοηθείται από μέτρα υποστήριξης της έρευνας και των επενδύσεων σε καινοτομία. 

7. Το αναπτυξιακό σχέδιο υποστηρίζει την περιβαλλοντική και ψηφιακή αναβάθμιση, κατευθύνσεις συμβατές με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σημαντικές για την Ελλάδα.

Η Έκθεση Πισσαρίδη με τίτλο «Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία» διαρθρώνεται σε επτά κεφάλαια μέσα σε 250 σελίδες. Στα πρώτα τρία κεφάλαια καταγράφεται η σημερινή κατάσταση, η οποία είναι τραγική -η χώρα κατέχει τις αρνητικές πρωτιές της Ε.Ε- στα επόμενα τρία κεφάλαια εντοπίζονται οι αδυναμίες και προτείνονται οι αλλαγές και τέλος στο 7ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο χρονοπρογραμματισμός και η χρηματοδότηση των δράσεων που θα μετασχηματίσουν την οικονομία (και όχι μόνο) της Ελλάδας. Η μελέτη θα παρουσιαστεί ολόκληρη σήμερα.