Με διαδικασίες εξπρές η εφορία επιστρέφει φόρους 500 εκατ. ευρώ

Με διαδικασίες εξπρές η εφορία επιστρέφει φόρους 500 εκατ. ευρώ

Την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς επιχειρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επιστρέφοντας με ταχύτατες διαδικασίες ποσά ύψους 500 εκατ. ευρώ επιστροφών φόρου σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση επιχειρεί ταυτόχρονα να μηδενίσει το στοκ των οφειλών προς τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις κάτι το οποίο αποτελεί και δέσμευση προς τους θεσμούς. Μάλιστα το θέα είχε συζητηθεί στην τελευταία αξιολόγηση, με την Αθήνα να δεσμεύεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της απέναντι στην αγορά το ταχύτερο δυνατό.  Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής με εγκύκλιο που εξέδωσε καλεί τις εφορίες να προχωρήσουν στην κατηγοριοποίηση των υποθέσεων με βάση δύο κριτήρια: τη χρονολογική ωρίμανση και το ύψος των επιστραφέντων ποσών.

Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο  «προτεραιότητα αποτελεί η εξόφληση των μεγαλύτερων σε ύψος επιστροφών και μεγαλύτερης χρονολογικής ωρίμασης, ώστε να καταστεί δυνατή η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου αποπληρωμής των επιστροφών». Για τον υπολογισμό της χρονολογικής ωρίμανσης των επιστροφών θα λαμβάνεται υπόψη για μεν τα ποσά επιστροφής φόρων, η ημερομηνία αιτήματος επιστροφής του δικαιούχου, για δε τα ποσά επιστροφής λοιπών εσόδων, η ημερομηνία έκδοσης του ΑΦΕΚ, (Ατομικό Φύλλο Εκπτωσης)..

Για να γίνει η κατάταξη με βάση το ύψος του ποσού τα προς επιστροφή ποσά ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες:

Ύφος επιστρεπτέου ποσού

- Βαθμίδα 1: τα μεγάλα ποσά

- Βαθμίδα 2: τα μεσαία ποσά

- Βαθμίδα 3: τα μικρά ποσά

 Στη συνέχεια, οι επιστροφές κατατάσσονται σε βαθμίδες με βάση την χρονολογική τους ωρίμανση στις ακόλουθες τέσσερις βαθμίδες:

«Ηλικία» αιτήματος

- Βαθμίδα 1: Άνω των 180 ημερών

- Βαθμίδα 2: Μεταξύ 91-180 ημερών

- Βαθμίδα 3: Μεταξύ 60-90 ημερών

- Βαθμίδα 4: Κάτω των 60 ημερών

Προτεραιότητα εξόφλησης έχουν τα αιτήματα «ηλικίας» άνω των 180 ημερών και μεγάλων ποσών και στη συνέχεια με βάση το συνδυασμό των δύο κριτηρίων θα συμπληρώνεται η λίστα η οποία θα επικαιροποιείται δύο φορές το μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αν και καταγράφουν τον Μάιο μείωση 128 εκατ. ευρώ διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στα 498 εκατ. ευρώ ( από 626 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο). Από το ποσό αυτό τα 333 εκατομμύρια εμφανίζουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών.  Ανάλογες κινήσεις θα γίνουν και για τα χρέη του Δημοσίου προς τρίτους και προμηθευτές. Στόχος είναι εντός του έτους από τα 2,3 δις. Ευρώ που χρωστάει το κράτος να «πέσουν στην αγορά περισσότερα από τα μισά. Τα υπόλοιπα θα εξοφληθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021.