Κυριακή 22 Μαρτίου 2020, 21:22

-A +A

Με αυτές τις δύο βεβαιώσεις θα κάνουμε τις μετακινήσεις μας

Κυριακή 22 Μαρτίου 2020, 21:22
Με αυτές τις δύο βεβαιώσεις θα κάνουμε τις μετακινήσεις μας
-A +A

Όσοι πολίτες θέλουν να βγουν από την οικία τους θα πρέπει να συμπληρώνουν ειδική φόρμα, στην οποία θα αναγράφουν τα στοιχεία τους και τον λόγο της μετακίνησης. 

Μετακινήσεις πολιτών για την εξυπηρέτηση αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο επιτρέπονται μόνο για τους ακόλουθους λόγους:

Για μετάβαση προς και από την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια (τύπου Α) και παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου ή σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου.Βεβαίωση κατ΄ εξαίρεση μετακίνησης πολιτών

Για όλες τις άλλες μετακινήσεις, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή (τύπου Β), υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με προσωπική του ευθύνη και περιέχει το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την διεύθυνση κατοικίας και την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα