Κυρ. Μητσοτάκης: Στις 11 Μαΐου αρχίζουν τα μαθήματα στην Γ' Λυκείου