7ος χρόνος, ημέρα 2226η
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021

Κυρ. Μητσοτάκης: Πρόσθετο επίδομα 250 ευρώ, συν 50 για κάθε μέλος της οικογένειας χαμηλοσυνταξιούχων