Κυρ. Μητσοτάκης: Προσωπική μου δέσμευση να προσθέσουμε κρεβάτια νοσοκομείων