7ος χρόνος, ημέρα 2219η
Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021

Κυρ. Μητσοτάκης: Όλοι οι μεγαλύτεροι να κάνουν την α' δόση και όλοι οι πλήρως εμβολιασμένοι την 3η