Κυρ. Μητσοτάκης: Οι αγορές δανείζουν στην Ελλάδα και αυτό είναι ψήφος εμπιστοσύνης