Κυρ. Μητσοτάκης: Η στήριξη σε Ελλάδα-Κύπρο είναι η ρητή αναγνώριση ότι στη Μεσόγειο διακυβεύονται συμφέροντα της ΕΕ