Κυρ. Μητσοτάκης: Η Μόρια είναι δημιούργημα της προηγούμενης κυβέρνησης