Κυρ. Μητσοτάκης: Η ευρωπαϊκή συμπαράσταση να μεταφραστεί σε χειροπιαστή αλληλεγγύη