Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θεωρείται ως ένας ασφαλής προορισμός