Κυρ. Μητσοτάκης: Η αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων έχει ελαχιστοποιήσει τις μεταναστευτικές ροές