7ος χρόνος, ημέρα 2223η
Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021

Κυρ. Μητσοτάκης: Επιτάσσονται και οι υπηρεσίες ιδιωτών γιατρών, σήμερα, μάλιστα, υπέγραψα και τη σχετική διάταξη