Κυρ. Μητσοτάκης: Είμαστε έτοιμοι να εκκινήσουμε διερευνητικές επαφές με την Άγκυρα