Κυρ. Μητσοτάκης: Διευρύνονται κατά δύο μήνες τα επιδόματα ανεργίας