Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει κανένα συμπληρωματικό μνημόνιο