Κυρ. Μητσοτάκης: 400 ευρώ ενίσχυση σε μη επιδοτούμενους ανέργους