7ος χρόνος, ημέρα 2179η
Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

Κομισιόν: Προωθεί νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης

Κομισιόν: Προωθεί νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης
Shutterstock

Η Κομισιόν πρότεινε σήμερα πρώτο νομικό πλαίσιο σε παγκόσμιο επίπεδο για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης με στόχο αφενός να καταστεί η Ευρώπη παγκόσμιος κόμβος αξιόπιστίας και αφετέρου να ρυθμίσει υψηλού διακυβεύματος εφαρμογές AI.

Οι ευρωπαικές αρχές θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο εγγυάται η ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων, ενισχύοντας παράλληλα την αποδοχή της τεχνητής νοημοσύνης, τις επενδύσεις και την καινοτομία σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, δήλωσε σχετικά: «Όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, η εμπιστοσύνη σε αυτή είναι απολύτως αναγκαία και όχι απλώς ευκταία. Με αυτούς τους κανόνες-ορόσημο, η ΕΕ πρωτοστατεί στην ανάπτυξη νέων παγκόσμιων προτύπων ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη. Καθορίζοντας τα πρότυπα, μπορούμε να προετοιμάσουμε το έδαφος για μια τεχνολογία βασιζόμενη σε δεοντολογικές αρχές σε παγκόσμιο επίπεδο και να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ παραμένει ανταγωνιστική καθ' όλη τη διαδικασία. Οι κανόνες μας, διαχρονικοί και φιλικοί προς την καινοτομία, θα παρεμβαίνουν όπου είναι απολύτως αναγκαίο: όταν διακυβεύονται η ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ.»

O κανονισμός περιλαμβάνει μία λίστα χρήσεων «υψηλού κινδύνου» της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες θα υπόκεινται σε εποπτεία και συγκεκριμένα στάνταρντς για την ανάπτυξή τους και τη χρήση τους σε κρίσιμες υποδομές, στις αιτήσεις για δάνεια ή εκείνες για εισαγωγή σε πανεπιστήμια, ή σε καταγραφές κοινωνικής δράσης. Οι ρυθμιστικές αρχές θα μπορούν να επιβάλλουν σε μία εταιρεία πρόστιμο ίσο με το 6% των ετήσιων παγκόσμιων εσόδων της για σοβαρές παραβάσεις.

Σημειώνεται ότι η πρόταση της Κομισιόν θα πρέπει να εγκριθεί τόσο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή τις κυβερνήσεις των 27 κρατών- μελών, όσο και από το Ευρωκοινοβούλιο. Η όλη διαδικασία θα μπορούσε να αποδειχθεί χρονοβόρα.

Ακτιβιστές ψηφιακών δικαιώματων σε μία πρώτη αντίδραση επισημαίνουν ότι μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία, αλλά διακρίνουν και κάποια θολά σημεία, όπως και «παραθυράκια», που όπως λένε θα πρέπει να κλείσουν.