Καταργείται η αργία των Τριών Ιεραρχών στα σχολεία

Καταργείται η αργία των Τριών Ιεραρχών στα σχολεία

Με διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλα ζητήματα, καταργείται η σχολική αργία για την ημέρα των Τριών Ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου.

Όπως προβλέπει η σχετική διάταξη στη συγκεκριμένη γιορτή θα πραγματοποιούνται στα σχολεία εκδηλώσεις  που μπορεί να περιλαμβάνουν θρησκευτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Η διάταξη αναφέρει επί λέξει ότι «από την περίπτωση ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 διαγράφονται οι λέξεις: "την εορτή των Τριών Ιεραρχών" » και ότι «στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α'109) προστίθεται ως εξής: " στις 30 Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Σε περίπτωση που η 30η Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εορταστικές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα την προηγούμενη Παρασκευή». 

Όπως φαίνεται στο  π.δ. 79/2017, που προβλέπει τις αργίες, η λέξη «Τριών Ιεραρχών» έχει απαλειφθεί.