Και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην πρωτοβουλία των «150» για τη μείωση των ρύπων 

Και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην πρωτοβουλία των «150» για τη μείωση των ρύπων 

Κοινή επιστολή απέστειλαν στους αρχηγούς κρατών της ΕΕ, πάνω από 150 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και επενδυτές, μεταξύ των οποίων και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, μέσω της οποίας τους ζητούν να θέσουν υψηλότερους στόχους μείωσης εκπομπών ρύπων το 2030.

Η πρωτοβουλία έγινε υπό την αιγίδα του European Corporate Leaders Group (CLG Europe), της διατομεακής ομάδας ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που εργάζονται για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, και υπογράφουν, μεταξύ άλλων, οι Microsoft, IKEA, Deutsche Bank, Unilever, H&M, Google, EDF, Signify και Apple.

Από την Ελλάδα την πρωτοβουλία στηρίζει o Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της Μανώλη Μαραγκουδάκη, να δηλώνει: «Η επίτευξη της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% το 2030 θα απαιτήσει εντατικές δράσεις σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συνεισφορές από όλους τους κλάδους χωρίς καμία εξαίρεση. Ιδιαίτερα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να αναπτυχθούν σε σημαντικά μεγαλύτερη κλίμακα, προκειμένου να συμβάλουν αποφασιστικά στην επίτευξη του  αυξημένου κλιματικού στόχου του 55% και, επίσης, να στηρίξουν και να προωθήσουν περαιτέρω τη βιομηχανική υπεροχή και πρωτοπορία  της Ε.Ε. στις τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Ένας αυξημένος στόχος ΑΠΕ για το 2030, υψηλότερος του 32% που ισχύει σήμερα, είναι αναγκαίος για να δώσει την απαραίτητη προοπτική, προβλεψιμότητα και επενδυτική ασφάλεια  για την περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλους τους κλάδους και τομείς οικονομικής δραστηριότητας της ΕΕ».

Η επιστολή που υπογράφεται από 157 επιχειρήσεις και επενδυτές, αλλά και από 21 επιχειρηματικά δίκτυα, αναφέρει:

«Αυτό που πρέπει επειγόντως να δούμε στη συνέχεια είναι μια φιλόδοξη εφαρμογή του πακέτου ανάκαμψης που θα επικεντρώνεται στην επίτευξη μιας πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στο επίκεντρο και με έναν αυξημένο βραχυπρόθεσμο στόχο μείωσης των εκπομπών.

Οι σωστές αποφάσεις που θα ληφθούν τώρα μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία και προστασία υγιών, ευημερουσών και δίκαιων κοινοτήτων και στην διασφάλιση ενός συγκροτημένου οδικού χάρτη για μια ευημερούσα οικονομία. Σύμφωνα με την προσέγγιση και προοπτική αυτών των  επιχειρήσεων και  επενδυτών, η σαφήνεια στον καθορισμό της διαδρομής και των χρονοδιαγραμμάτων προς την κλιματική ουδετερότητα  για κάθε ένα τομέα οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και η διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής που θα προωθεί και θα διευκολύνει σημαντικές επενδύσεις σε επιχειρηματικά σχέδια και λύσεις χαμηλού και μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα, είναι απολύτως απαραίτητες. Αυτό με τη σειρά του θα δημιουργούσε το αναγκαίο εκείνο κλίμα  εμπιστοσύνης  που θα ωθούσε τις επιχειρήσεις  να επενδύσουν με αποφασιστικότητα, με την απαιτούμενη ταχύτητα και στην αναγκαία εκείνη κλίμακα για την ταχύρρυθμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη δημιουργία αξιόλογων πράσινων θέσεων εργασίας, την προώθηση της καινοτομίας και την επιτάχυνση της ανοικοδόμησης  μιας ανθεκτικής οικονομίας μηδενικού άνθρακα».