7ος χρόνος, ημέρα 2096η
Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021

Ισχυρό μήνυμα στήριξης της οικονομίας και των αγορών από την ΕΚΤ

Ισχυρό μήνυμα στήριξης της οικονομίας και των αγορών από την ΕΚΤ

Τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα παραμείνουν στα τρέχοντα ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ή θα κινηθούν και ακόμα χαμηλότερα, έως ότου ο πληθωρισμός σταθεροποιηθεί στον αναθεωρημένο στόχο της τράπεζας, ενώ παράλληλα επιταχύνεται κατά το τρέχον τρίμηνο ο ρυθμός αγορών περιουσιακών στοιχείων (QE) του προγράμματος πανδημίας. Αυτό ορίζει η ανανεωμένη καθοδήγηση που ανακοίνωσε ΕΚΤ μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Ειδικότερα, στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής που εξέδωσε η ΕΚΤ επισημαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι βασικά επιτόκια της ΕΚΤ παραμένουν στο κατώτατο όριο τους για μεγάλο διάστημα, ο ρυθμός του πληθωρισμού απέχει αρκετά ακόμα από το στόχο της Τράπεζας. Ως εκ τούτου το ΔΣ της τράπεζες αναθεωρεί την καθοδήγησή του για τα επιτόκια προκειμένου να υπογραμμίσει τη δέσμευση για την επίτευξη του στόχου.

Συγκριμένα, το ΔΣ αναφέρει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα, ή θα βρεθούν και σε χαμηλότερα, έως ότου δει τον πληθωρισμό να φτάνει τον αναθεωρημένο στόχο του 2% «συμμετρικά» για αρκετό διάστημα προτού αλλάξει πολιτική, καθώς και να κρίνει ότι η πρόοδος στον υποκείμενο πληθωρισμό έχει προχωρήσει αρκετά ώστε να είναι συνεπής με σταθεροποίησή του στο 2% μεσοπρόθεσμα.

Έτσι στις αναθεωρημένες κατευθύνσεις της, η ΕΚΤ σημειώνει ότι αυτό ενδέχεται να συνεπάγεται επίσης μια μεταβατική περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός θα κινηθεί αρκετά πάνω από τον στόχο του 2%.

Παράλληλα, το ΔΣ αναφέρει ότι οι αγορές στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος για την πανδημία (PEPP - συνολικού ύψους 1,85 τρισ. ευρώ) κατά το τρέχον τρίμηνο θα πραγματοποιηθούν με σημαντικά υψηλότερο ρυθμό από ό,τι κατά τους πρώτους μήνες του έτους.

Επιπλέον, τονίζει ότι οι μηνιαίες αγορές θα συνεχιστούν με τον τρέχοντα ρυθμό των 20 δισ. ευρώ για όσο διάστημα χρειαστεί, προκειμένου να υποστηριχθεί η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, και θα σταματήσουν μόνο λίγο πριν αποφασιστεί η αύξηση των επιτοκίων. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κατά την πρόσφατη επανεξέταση της στρατηγικής του, το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε έναν συμμετρικό στόχο για πληθωρισμό 2% μεσοπρόθεσμα. Τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ βρίσκονται κοντά στο κατώτατο όριό τους εδώ και αρκετό χρόνο και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε επίπεδο πολύ χαμηλότερο από τον στόχο του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπό αυτές τις συνθήκες το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεώρησε σήμερα τις ενδείξεις που παρέχει σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη των επιτοκίων. Με τον τρόπο αυτό επιθυμεί να τονίσει τη δέσμευσή του να διατηρήσει μια επίμονα διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής με σκοπό την επίτευξη του στόχου του για τον πληθωρισμό.

Για να στηρίξει τον συμμετρικό στόχο του για πληθωρισμό 2% και σύμφωνα με τη στρατηγική νομισματικής πολιτικής του, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστώσει ότι ο πληθωρισμός φθάνει το 2% πολύ πριν από το τέλος του υπό εξέταση χρονικού ορίζοντα προβολής και με διάρκεια κατά το υπόλοιπο του χρονικού ορίζοντα προβολής, και κρίνει ότι η πορεία του υποκείμενου πληθωρισμού έχει σημειώσει επαρκή πρόοδο ούτως ώστε να είναι συμβατή με σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα. Αυτό μπορεί επίσης να συνεπάγεται μεταβατική περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός διαμορφώνεται σε επίπεδο μετρίως υψηλότερο από τον στόχο.

Έχοντας επιβεβαιώσει την αξιολόγηση που πραγματοποίησε τον Ιούνιο όσον αφορά τις συνθήκες χρηματοδότησης και τις προοπτικές για τον πληθωρισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει να αναμένει ότι οι αγορές στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme - PEPP) το επόμενο τρίμηνο θα διενεργούνται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από ό,τι κατά τους πρώτους μήνες του έτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε επίσης τα άλλα μέτρα που έχει λάβει για να στηρίξει την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών, πιο συγκεκριμένα το επίπεδο των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ, τις αγορές που διενεργεί στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP), τις πολιτικές επανεπενδύσεών του και τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης. Ειδικότερα:

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως.

Για να στηρίξει τον συμμετρικό στόχο του για πληθωρισμό 2% και σύμφωνα με τη στρατηγική νομισματικής πολιτικής του, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστώσει ότι ο πληθωρισμός φθάνει το 2% πολύ πριν από το τέλος του υπό εξέταση χρονικού ορίζοντα προβολής και με διάρκεια κατά το υπόλοιπο του χρονικού ορίζοντα προβολής, και κρίνει ότι η πορεία του υποκείμενου πληθωρισμού έχει σημειώσει επαρκή πρόοδο ούτως ώστε να είναι συμβατή με σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα. Αυτό μπορεί επίσης να συνεπάγεται μεταβατική περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός διαμορφώνεται σε επίπεδο μετρίως υψηλότερο από τον στόχο.

Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP)

Η διενέργεια καθαρών αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος APP θα συνεχιστεί με ύψος 20 δισεκ. ευρώ μηνιαίως. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να αναμένει ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος APP θα διενεργούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής του, και ότι θα λήξουν λίγο πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει επίσης να συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP)

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να διενεργεί καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP, το συνολικό ποσό του οποίου ανέρχεται σε 1.850 δισεκ. ευρώ, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022 και, σε κάθε περίπτωση, έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι η κρίση του κορονοϊού έχει λήξει.

Καθώς οι εισερχόμενες πληροφορίες επιβεβαίωσαν την κοινή αξιολόγηση των συνθηκών χρηματοδότησης και των προοπτικών για τον πληθωρισμό που πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση για θέματα νομισματικής πολιτικής τον Ιούνιο, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει να αναμένει ότι οι αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP το επόμενο τρίμηνο θα διενεργούνται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από ό,τι κατά τους πρώτους μήνες του έτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διενεργεί τις αγορές με ευελιξία σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και με σκοπό να αποτρέψει την υιοθέτηση αυστηρότερων συνθηκών χρηματοδότησης που δεν συμβαδίζουν με την αντιστάθμιση της προς τα κάτω επίδρασης που ασκεί η πανδημία στην προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμού. Επιπλέον, η ευελιξία των αγορών ως προς τον χρόνο, τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και τις χώρες θα συνεχίσει να στηρίζει την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Αν μπορούν να διατηρηθούν ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης με ροές αγορών στοιχείων ενεργητικού που δεν οδηγούν σε εξάντληση του συνολικού ποσού του PEPP στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των καθαρών αγορών του, το ποσό αυτό δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί στο ακέραιο. Ομοίως, το συνολικό ποσό μπορεί, εφόσον χρειαστεί, να αναπροσαρμοστεί με σκοπό τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης οι οποίες θα συμβάλουν στην αντιστάθμιση της αρνητικής διαταραχής που ασκεί η πανδημία στην πορεία του πληθωρισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να επανεπενδύει τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του PEPP κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2023. Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική σταδιακή μείωση (roll-off) του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Πράξεις αναχρηματοδότησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρέχει άφθονη ρευστότητα μέσω των πράξεων αναχρηματοδότησης που διενεργεί. Πιο συγκεκριμένα, η τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ III) εξακολουθεί να αποτελεί ελκυστική πηγή χρηματοδότησης για τις τράπεζες, στηρίζοντας τη χορήγηση τραπεζικών δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά».

Διαβάστε ακόμα:

- Κρ. Λαγκάρντ: Αβεβαιότητα λόγω μετάλλαξης Δέλτα - Χωρίς ομοφωνία το νέο guidance