Ηράκλειο: Συνεδρίασε το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων στην τοπική κοινωνία

Ηράκλειο: Συνεδρίασε το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων στην τοπική κοινωνία

Η ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην τοπική κοινωνία βρέθηκε στο επίκεντρο της 17ης ολομέλειας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (Σ.Ε.Μ.Π.) του δήμου Ηρακλείου, που συνεδρίασε υπό την προεδρία της αντιδημάρχου Κοινωνικών Υπηρεσιών - προέδρου του Συμβουλίου, Ρένας Παπαδάκη.

Όπως ανακοινώθηκε από τον δήμο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η κ. Παπαδάκη παρουσίασε και έθεσε προς διαβούλευση των μελών του Σ.Ε.Μ.Π. το Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Προσφύγων και Μεταναστών δήμου, που συντάχθηκε από υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου.

στο πλαίσιο του Δικτύου Πόλεων για την ένταξη μεταναστών, στο οποίο συμμετέχει και ο δήμος Ηρακλείου.

Οι βασικοί άξονες που αφορούν στο Σχέδιο Κοινωνικής ένταξης, είναι:

Η ανάπτυξη εργαλείων ένταξης, συντονισμού και συνεργασίας.

Η ενδυνάμωση, εκπαίδευση και εργασιακή ένταξη μεταναστών, αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας.

Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.

Η ενδυνάμωση των υφιστάμενων δημοτικών δομών και η ενίσχυση

δημοτικών δομών με νέες υπηρεσίες.

Ο μηχανισμός αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών ευπαθών ομάδων.