ΓΔ: 897,01 -13,20 (-1,45 %)

Τζίρος: 251,67 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2016η
Κυριακή, 9 Μαΐου 2021

ΓΔ: 897,01 -13,20 (-1,45 %)

Τζίρος: 251,67 εκατ. €   RT

Ιδού η νέα εποχή για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας

Μια νέα σύμβαση. Μια νέα αρχή. Μια νέα εποχή.

Ιδού η νέα εποχή για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας

Η νέα επενδυτική συμφωνία της Ελληνικός Χρυσός με την κυβέρνηση για την πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας ανοίγει το δρόμο για την επανεκκίνηση μιας από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, μέσω της οποίας η χώρα θα καταστεί η κορυφαία παραγωγός χρυσού στην Ευρώπη. Τα οφέλη για την εθνική οικονομία είναι υψηλά: Μια άμεση επένδυση ύψους 1,9 δισ. δολαρίων, μεγαλύτερα έσοδα για το δημόσιο και δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας στην ΒΑ Χαλκιδική.

Ο σχεδιασμός, όμως, καταδεικνύει την προσήλωση του επενδυτή σε ένα ευρύτερο πλάνο που περιλαμβάνει εμβληματικές επενδύσεις υπέρ της τοπικής κοινωνίας και ένα εξαιρετικά μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Προσφέροντας με τον τρόπο αυτό πολλαπλασιαστική αξία στην επένδυση, αλλά και επαναφέροντας την Ελλάδα ως επίκεντρο τους διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Από την πρώτη μέρα που δραστηριοποιήθηκε στη Βορειοανατολική Χαλκιδική, η Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική της Eldorado Gold, άσκησε μια μεταλλευτική δραστηριότητα υπεύθυνη και πολλαπλά ωφέλιμη για τη χώρα. Σήμερα, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας γυρίζουν σελίδα. Η νέα Επενδυτική Συμφωνία τροποποιεί την από 17ετίας σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο βελτιώνοντάς την μέσα από ένα σύγχρονο νομικό και επενδυτικό πλαίσιο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και το οποίο προβλέπει αυξημένες επενδύσεις κεφαλαίων για την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων σε Σκουριές, Ολυμπιάδα και Μαύρες Πέτρες-Στρατώνι, στη ΒΑ Χαλκιδική.

Η τροποποίηση της συμφωνίας με το ελληνικό δημόσιο κρίθηκε εκ των πραγμάτων αναγκαία, καθώς η αρχική σύμβαση και το προηγούμενο επενδυτικό σχέδιο που είχαν εγκριθεί το 2004 και το 2006 αντίστοιχα ήταν πλέον ανεπίκαιρα. Οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της χώρας και των διεθνών αγορών σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και διαχειριστικό επίπεδο, αλλά και οι διαθέσιμες νέες τεχνολογίες, κατέστησαν αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό του επενδυτικού σχεδίου για την ανάπτυξη και λειτουργία των Μεταλλείων. Πλέον, η νέα σύμβαση, με όρους διεθνούς επενδυτικού δικαίου και εναρμονισμένη με τις υπόλοιπες άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα, παρέχει ένα σταθερό λειτουργικό περιβάλλον για την ομαλή υλοποίηση της επένδυσης, με το οποίο θα διασφαλιστεί και η μακροχρόνια βιωσιμότητά της.

Η νέα Επενδυτική Συμφωνία συνοδεύεται από ένα αναβαθμισμένο, σύγχρονο επενδυτικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τις εξής στρατηγικές στοχεύσεις:

 • Ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου των Σκουριών και μετάβασή του σε φάση παραγωγής.
 • Αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του μεταλλείου της Ολυμπιάδας στους 650.000 τόνους ετησίως, από 400.000 τόνους σήμερα.
 • Αναβάθμιση και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Στρατωνίου, που θα επιτρέψει τις εξαγωγές των παραγομένων προϊόντων σε χύδην μορφή.
 • Περαιτέρω επενδύσεις στην γεωλογική έρευνα στην περιοχή του μεταλλείου Μαύρων Πετρών-Στρατωνίου.
 • Δέσμευση για διερεύνηση εναλλακτικών μεθόδων μεταλλουργικής κατεργασίας του συμπυκνώματος πυριτών Ολυμπιάδας, που θα εξασφαλίζουν περιβαλλοντική, λειτουργική και οικονομική αποδοτικότητα.

Τα κύρια οφέλη

Τα οφέλη που προκύπτουν από το αναβαθμισμένο επενδυτικό σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας κατά τη διάρκεια ζωής τους, είναι τα εξής:

 • $1,9 δισ. επιπλέον επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας.
 • 1.400 νέες θέσεις εργασίας και επιπλέον 900 κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών – Συνολικά 3.000 άμεσες θέσεις εργασίας·
 • 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, με προτεραιότητα στο εργατικό δυναμικό του Δήμου Αριστοτέλη.
 • €2 δισ. έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο (φόρος εισοδήματος και κοινωνικές εισφορές, μεταλλευτικά δικαιώματα).
 • 191 εκατ. ευρώ. έσοδα από τα μεταλλευτικά τέλη για το κράτος και την τοπική κοινωνία - 10% αύξηση των τελών από τα ισχύοντα στον μεταλλευτικό κλάδο και υπολογισμός των στην συνολική ποσότητα των περιεχομένων μετάλλων.
 • €3,5 δισ. εκτιμώμενη αξία των αγορών αγαθών και υπηρεσιών από Έλληνες προμηθευτές.
 • €70 εκ. για έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.
 • Σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου στις Σκουριές με τη Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική (BAT) της Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων και άλλων βέλτιστων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Επέκταση της διάρκειας ζωής των μεταλλείων σε 25 και πλέον έτη από 18.

Πρόκειται για μια πολλαπλώς επωφελή συμφωνία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη:

 1. Για το Ελληνικό Δημόσιο, συνεπάγεται σημαντικά αυξημένα έσοδα από φόρους και μεταλλευτικά τέλη, σημαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών με συνακόλουθη εισροή συναλλάγματος και ενδυνάμωση του εγχώριου μεταλλευτικού κλάδου.
 2. Για τις τοπικές κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη, θα δημιουργήσει σημαντικά περισσότερες θέσεις εργασίας, προωθώντας παράλληλα εμβληματικές επενδύσεις και κοινωνική στήριξη.
 3. Για το περιβάλλον, διασφαλίζει μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσω της εφαρμογής των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (BAT) που εφαρμόζονται από τον μεταλλευτικό κλάδο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με τον τρόπο αυτό, το νέο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός, η υπεύθυνη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, γίνεται πηγή ευημερίας για όλους.

Ολόκληρο το σχέδιο μπορείτε να δείτε εδώ.

Περιβαλλοντική αποκατάσταση & προστασία

Η νέα συμφωνία ανανεώνει τη δέσμευση για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος εντός και γύρω από τα μεταλλεία. Πρόκειται για τη συνέχιση του μεγαλύτερου έργου περιβαλλοντικής αποκατάστασης στην Ελλάδα, αξίας μεγαλύτερης των 100 εκατ. ευρώ. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 3εκ .τόνοι τελμάτων προηγούμενων χρήσεων, ενώ μετά το τέλος της μεταλλευτικής περιόδου, προβλέπεται η πλήρης επαναπλήρωση των μεταλλείων με την εφαρμογή νέας τεχνολογίας. Επίσης προβλέπεται περιβαλλοντική αποκατάσταση με χρήση ενδημικών φυτών από το ιδιόκτητο φυτώριο.

Στο περιβαλλοντικό σχεδιασμό της νέας συμφωνίας προβλέπεται επίσης ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων, αξίας 130 εκατ. ευρώ, με κατασκευή χώρου ξηρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων καθώς και νέας μονάδας κατεργασίας νερού. Επίσης προβλέπεται η αναβάθμιση του Χώρου Ξηρής Απόθεσης στην Κοκκινόλακκα με διαμόρφωση πρόσθετης χωρητικότητας άνω των 3 εκατ. κ.μ. για μεταλλευτικά κατάλοιπα, σε έναν ενιαίο, προστατευμένο χώρο.

Ειδική διαχείριση θα υπάρξει για την προστασία των υδάτινων πόρων μέσω αντιπλημμυρικής οχύρωσης όλων των εγκαταστάσεων, ενώ μέσω εξειδικευμένων συστημάτων θα γίνεται η διαχείριση αέρα θορύβου και σκόνης σε όλες τις εγκαταστάσεις. Όλα αυτά θα παρακολουθούνται στενά σε 24ωρη βάση με το βραβευμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, με περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου.

Επενδύσεις για την τοπική οικονομία

Εκτός από τον σεβασμό της Ελληνικός Χρυσός στον περιβάλλοντα χώρο της επένδυσης, την προσήλωσή της στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, καταδεικνύει και το εξειδικευμένο πρόγραμμα επενδύσεων που περιλαμβάνει η νέα συμφωνία. Στο επίκεντρο της βρίσκεται η διάθεση 70 εκατ. ευρώ για εμβληματικές επενδύσεις στον Δήμο Αριστοτέλη. Πρόκειται για έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, για τα οποία τα πρώτα 13 εκατ. θα διατεθούν εντός των πρώτων 5 ετών.

Επίσης 19 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του λιμένα στο Στρατώνι, ο οποίος θα είναι σε θέση να υποστηρίξει νέες χρήσεις (τουριστικές, μεταφορικές κ.λπ.) μετά το τέλος της μεταλλευτικής περιόδου. Άλλα 3,5 δις. ευρώ. θα διοχετευθούν στο βάθος της εκμετάλλευσης για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών από Έλληνες προμηθευτές, με απώτερο στόχο την ενίσχυση των τοπικών και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι μετά το πέρας της εκμετάλλευσης, η περιβαλλοντικά αποκατεστημένη γη θα αποδοθεί στις τοπικές κοινότητες για νέες χρήσεις (π.χ. γεωργία, δασοκομία, κτηνοτροφία κ.λπ.).

Τα σχέδια για τα 3 μεταλλεία

Στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της νέας συμφωνίας, η Ελληνικός Χρυσός, έχει ξεχωριστό σχεδιασμό για κάθε ένα από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας:

Για τις Σκουριές, η συνολική επένδυση προβλέπεται στα 1,28 δισ. ευρώ, με επίκεντρο το εργοστάσιο εμπλουτισμού μεταλλεύματος για την παραγωγή συμπυκνωμάτων χαλκού-χρυσού προς εξαγωγή σε εργοστάσια κατεργασίας, καθώς και για την επιτόπια παραγωγή σε ποσοστό έως 20% προϊόντων χρυσού (ράβδοι doré) διαθέσιμου προς πώληση. Η διάρκεια ζωής του μεταλλείου επεκτείνεται από 18 σε 26 έτη, με σημαντική μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο. Σημειώνεται ότι η Ελληνικός Χρυσός δρομολογεί βασικές τεχνικές εργασίες στο έργο των Σκουριών, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων εργασιών στον σχεδιασμό του έργου και αναθεωρήσεις στη μελέτη σκοπιμότητας για την εκτίμηση του ύψους των απαιτούμενων επενδύσεων. Έχει ήδη υποβληθεί στο Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος ο φάκελος για την έγκριση της εφαρμογής της μεθόδου Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων και η έγκριση αναμένεται με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του φακέλου. Επιπλέον, εξελίσσεται η διερεύνηση για την εξασφάλιση συγχρηματοδότησης. Μόλις ξεκινήσουν εκ νέου, οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 2,5 χρόνια.

Για να περιηγηθείτε ψηφιακά στο έργο των Σκουριών, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο.

Για την Ολυμπιάδα προβλέπεται πρόσθετη επένδυση 304 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση και συντήρηση του μεταλλείου, η αναβάθμιση του υπάρχοντος εργοστασίου και αύξηση της παραγωγής συμπυκνωμάτων από 400.000 σε 650.000 τόνους/έτος. Η διάρκεια ζωής του μεταλλείου εκτείνεται από 16 σε 23 έτη. Προβλέπεται επίσης η αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης νερού, ενώ θα γίνει χρήση του συνόλου των μεταλλευτικών καταλοίπων για την επαναπλήρωση των υπόγειων στοών μετά την εκμετάλλευση.

Για να περιηγηθείτε ψηφιακά στο Μεταλλείο Ολυμπιάδας, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο.

Για το Στρατώνι προβλέπεται πρόσθετη επένδυση 57 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται διερευνητικές γεωτρήσεις για νέα κοιτάσματα που θα αυξήσουν την παραγωγή του μεταλλείου, επέκταση του υπόγειου μεταλλείου και αναβάθμιση του εργοστασίου κατεργασίας και νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και φόρτωσης στο Στρατώνι και στο Καρακόλι.