Η Μ. Παπασπύρου ζητά από το ΣτΕ την απόλυση πρώην γενικού προξένου μας στη Σμύρνη

Η Μ. Παπασπύρου ζητά από το ΣτΕ την απόλυση πρώην γενικού προξένου μας στη Σμύρνη

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η γενική επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου απο το οποίο ζητεί να επιβληθεί σε πρώην γενικό πρόξενο της Ελλάδος στη Σμύρνη η πειθαρχική ποινή της οριστικής απόλυσης ή οποιαδήποτε άλλη δυσμενέστερη ποινή κρίνει το ΣτΕ ως προσήκουσα ποινή, εκτός από αυτή του υποβιβασμού κατά δύο βαθμούς, που του επιβλήθηκε.

Ο πρώην γενικός πρόξενος της Ελλάδος στη Σμύρνη από το ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο του υπουργείου Εξωτερικών κρίθηκε ένοχος για τα παραπτώματα:

α) Της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος,

β) Αναξιοπρεπούς για υπάλληλο συμπεριφορά εντός και εκτός υπηρεσίας,

γ) Της αμέλειας ή ατελούς εκπλήρωσης υπηρεσιακού καθήκοντος και

δ) Της συμπεριφοράς ασυμβίβαστης με την αξιοπρεπή εκπροσώπηση της χώρας.

Κατά πλειοψηφία του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή του υποβιβασμού κατά δύο βαθμούς, ενώ το μέλος του πειθαρχικού αντιπρόεδρος του ΣτΕ Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου (μειοψηφία) έκρινε ότι η προσήκουσα ποινή είναι αυτή της προσωρινής παύσης ενός έτους.

Ο πρώην γενικός πρόξενος από την Σμύρνη τοποθετήθηκε στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών και στο πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής εμφανιζόταν έλλειμμα 151.000 τουρκικών λιρών, κάτι που έπρεπε να καλυφθεί από τον ίδιο ο οποίος είχε την ευθύνη. Στη συνέχεια εξόφλησε τμηματικά μερικά το επίμαχο ποσό και άφησε ανεξόφλητο το ποσό των 34.456 τουρκικών λιρών.

Ακολούθησε οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος στο Προξενείο της Σμύρνης, διαπιστώθηκε κακοδιαχείριση κατά την θητεία του εν λόγω γενικού προξένου μας, όπως είναι δωρεά Τούρκου επιχειρηματία προς το γενικό προξενεία της Σμύρνης, χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμες προϋποθέσεις, απόκτηση οικονομικού οφέλους κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα, κ.λπ.

Στην προσφυγή στο ΣτΕ, η Μαρία Παπασπύρου, υποστηρίζει ότι το πειθαρχικό συμβούλιο για ορισμένα από τα παραπτώματα που του αποδόθηκαν, έκρινε ότι δεν υπήρχε δόλος και τον απήλλαξε, ενώ η πειθαρχική ποινή που του επιβλήθηκε είναι δυσανάλογα επιεικής.

Η γενική επίτροπος δημόσιας διοίκησης, αφού επικαλείται παρατυπιες και νομικά λάθη στην πειθαρχική απόφαση, ζητεί να ακυρωθεί και να του επιβληθεί η ποινή της οριστικής απόλυσης ή οποιαδήποτε άλλη δυσμενέστερη κρίνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία intime news