7ος χρόνος, ημέρα 2146η
Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021

H ποιότητα των ελληνικών υδάτων είναι συνυφασμένη με τους συνεχείς ελέγχους

H ποιότητα των ελληνικών υδάτων είναι συνυφασμένη με τους συνεχείς ελέγχους

Μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα θα περίμενε κανείς να είναι απόλυτα εξαρτώμενη από το νερό του εξωτερικού και αποκλειστικά από την εμφιάλωση. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς η Ελλάδα «βάζει τα γυαλιά» σε μεγάλες δυτικές δημοκρατίες, σε ό,τι αφορά τον κλάδο του νερού. Διαθέτει πόσιμο νερό βρύσης, το οποίο μάλιστα είναι πλούσιο σε ιχνοστοιχεία. Κάτι που οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι οι συντονισμένες προσπάθειες των διοικήσεων της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, οι οποίες έχουν δώσει σαφείς εντολείς στα επιστημονικά τους τμήματα: Καθημερινοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι για να πιστοποιείται η ποιότητα του νερού.

Ειδικότερα η ΕΥΔΑΠ διεξάγει καθημερινούς έλεγχους ποιότητας του ακατέργαστου και πόσιμου νερού που πραγματοποιούνται στα χημικά και μικροβιολογικά εργαστήριά της. Σκοπός τους; Να εξασφαλίζεται και να πιστοποιείται η ποιότητα του νερού που διατίθεται στους κατοίκους των Αθηνών. Για το λόγο αυτό, παρακολουθείται στενά η ποιότητα των νερών των τεσσάρων ταμιευτήρων: Του Μαραθώνα, της Υλίκης, του Μόρνου και του Εύηνου, όπως επίσης και η ποιότητα του πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης, ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό και να αντιμετωπίζεται έγκαιρα οποιοδήποτε πρόβλημα ενδεχομένως προκύψει.

Για τον έλεγχο ποιότητας νερού, η ΕΥΔΑΠ διαθέτει εργαστήρια στο Γαλάτσι και στις Αχαρνές. Στα εργαστήρια αυτά αναλύονται δείγματα ακατέργαστου νερού από τις λίμνες - ταμιευτήρες, τις γεωτρήσεις της ΕΥΔΑΠ και δείγματα πόσιμου νερού από τις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού της εταιρείας και από το δίκτυο ύδρευσης. Τι δείχνουν οι αναλύσεις; Τα αποτελέσματα αυτών πιστοποιούν ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού της ΕΥΔΑΠ ανταποκρίνεται στις νομοθετικές απαιτήσεις της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ ΟΙΚ 67322/2017 και είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της ΟΙΚ 46399/1352/86 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.

Στα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι χημικής ανάλυσης προκειμένου να επιτυγχάνεται με ακρίβεια και επαναληψιμότητα κατά τον προσδιορισμό των στοιχείων που απαιτούνται κατά την ανάλυση των δειγμάτων.

Οι ίδιες διαδικασίες ακολουθούνται και στη συμπρωτεύουσα, από την ΕΥΑΘ. Τα εργαστήρια της ΕΥΑΘ ελέγχουν καθημερινά την ποιότητα του νερού, του οποίου η ποιότητα πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, ενώ τα αποτελέσματα δείχνουν πως το νερό της Θεσσαλονίκης είναι πλούσιο σε φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, έχει ευχάριστη γεύση, είναι άοσμο και διαυγές. Μάλιστα είναι τρεχούμενο και φτάνει στον τελικό καταναλωτή στη σωστή θερμοκρασία. Επίσης, περιέχει σε διάλυση φυσικά μεταλλικά άλατα και ιχνοστοιχεία που του δίνουν γεύση και ιδιαίτερη θρεπτική αξία.

Η εικόνα που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι πως η Ελλάδα «φιγουράρει» στις πρώτες θέσεις με τις χώρες που διαθέτουν το πιο ποιοτικό και φθηνό νερό, ενώ πληροί τις προϋποθέσεις ενός νομοθετικού πλαισίου για το πόσιμο νερό, που διακρίνεται από ιδιαίτερη αυστηρότητα ως προς τη συχνότητα των ελέγχων, όσο και ως προς τις παραμέτρους που ελέγχονται σε σύγκριση με άλλους τύπους νερού που μπορεί κανείς να καταναλώσει.