Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Ο ΕΦΚΑ δεν μας έδωσε στοιχεία!

Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Ο ΕΦΚΑ δεν μας έδωσε στοιχεία!

Υπεράνω της Βουλής των Ελλήνων φαίνεται ότι είναι η διοίκηση του ΕΦΚΑ καθώς αρνήθηκε να δώσει στοιχεία στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής όταν εκείνο του τα ζήτησε. «Αδυνατούμε να κατανοήσουμε την άρνηση της διοίκησης του ΕΦΚΑ να συνεχίσει να παρέχει τα στοιχεία τα οποία παρείχε μέχρι πρότινος», αναφέρει χαρακτηριστικά το Γραφείο στην έκθεση του.

Τελικά ο ΕΦΚΑ, έπειτα από την δημοσιοποίηση της έκθεσης απέστειλε επιστολή επικαλούμενο τεχνικά προβλήματα στην παροχή των στοιχείων, ενώ δεσμεύεται για την αποκατάσταση της ροής τους. Σημειωτέον ότι τα παραπάνω έρχονται μια ημέρα μετά την προειδοποίηση του Κλάους Ρέγκλινγκ για αύξηση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και κίνδυνο απώλειας του στόχου μηδενισμού των εκκρεμοτήτων στα μέσα του 2021. 

Σύμφωνα πάντως με την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής του πρώτου τριμήνου, οι εκκρεμείς (με καθυστέρηση κάτω αλλά και μεγαλύτερη των 90 ημερών οπότε καταγράφονται ως ληξιπρόθεσμες) αιτήσεις κύριας σύνταξης είχαν αυξηθεί από τις 151.396 στο τέλος του 2019 σε 161.959 τον Μάρτιο του 2020 με την εκτιμώμενη δαπάνη να μειώνεται όμως από τα 383 εκατ. ευρώ στα 360 εκατ. ευρώ.

Στη σημερινή έκθεση σημειώνεται ότι δεν περιέχονται στοιχεία εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, ούτε για την εκτιμώμενη δαπάνη τους. "Δυστυχώς, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και στην συνέχεια τον Διοικητή του ΕΦΚΑ δεν λάβαμε τα συγκεκριμένα στοιχεία όπως διαμορφώθηκαν στο τέλος Ιουνίου 2020, ούτε και καμία εξήγηση για αυτό", επισημαίνει χαρακτηριστικά .

Από τη μεριά του ο ΕΦΚΑ με ανοιχτή επιστολή απάντησε ότι ο ακριβής καθορισμού του πλήθους των εκκρεμών αιτημάτων συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν από τον Απρίλιο 2020 έως τον Ιούνιο 2020, η οποία έχει καταστεί αναγκαία λόγω των ακόλουθων παραγόντων:

1. Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 λόγω του κορωνοϊού, υπήρξε περιορισμός της λειτουργίας των καταστημάτων, με αποτέλεσμα ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων να έχει αποστείλει τα αιτήματα συνταξιοδότησης ταχυδρομικά αντί να τα υποβάλλει ο ίδιος στα υποκαταστήματα του φορέα και να γίνει ταυτόχρονα η καταχώρηση της αίτησης του στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.

2. Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» και η ταυτόχρονη αποκλειστική ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης. Ωστόσο, κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής, πολλοί συνταξιούχοι απέστειλαν και ταχυδρομικά για δεύτερη φορά την αίτηση τους, παρόλο που ρητά αναφερόταν ότι κάτι τέτοιο δεν ζητείτο.

3. Έχοντας ολοκληρώσει την καταχώρηση του ασυνήθιστα μεγάλου όγκου των ταχυδρομικά απεσταλμένων αιτήσεων, είναι σε εξέλιξη η διασταύρωση για τον εντοπισμό των διπλά (ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά) υποβληθέντων αιτήσεων. Τα ανωτέρω καθιστούν δυνατή σήμερα μόνο την προσωρινή εκτίμηση του ορθού πλήθους των εκκρεμοτήτων στις 30/6/2020. Η οριστικοποίηση του πλήθους αναμένεται στο τέλος του μήνα, οπότε και θα ανακοινωθεί.

Επιπλέον σημειώστε ότι επειδή αφενός εντοπίστηκαν δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις που στα τέλη του 2018 και στις αρχές του 2019 έκλεισαν στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης συντάξεων μαζικά και εσφαλμένα με το χαρακτηρισμό «χωρίς απόφαση», με αποτέλεσμα τεχνικά να μειωθεί το πλήθος των εκκρεμοτήτων και αφετέρου περί τις 17.000 εντοπίστηκαν στα τέλη του 2019 να παραμένουν ακαταχώρητες σε σάκους, ο φορέας μας θα προχωρήσει σε ανακοίνωση του πραγματικού πλήθους των εκκρεμοτήτων αναδρομικά, τουλάχιστον από 1/12/2018 με κριτήριο καταμέτρησης τους την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ώστε να υπάρχουν ορθά και συγκρίσιμα δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά θα σας διαβιβασθούν επίσης με την οριστικοποίησή τους