8ος χρόνος, ημέρα 2435η
Σάββατο, 2 Ιουλίου 2022

Goldman: Μειώνει τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της Κίνας στο 4%

Goldman: Μειώνει τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της Κίνας στο 4%
Φωτογραφία αρχείου

Αναλυτές της Goldman Sachs δήλωσαν την Τετάρτη ότι μειώνουν την πρόβλεψή τους για το ΑΕΠ της Κίνας για το 2022 στο 4% από 4,5% ως αποτέλεσμα των ζημιών που σχετίζονται με τη COVID στην οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Ήταν πιο πιθανό η οικονομία της Κίνας να υποχωρήσει παρά να ξεπεράσει τον στόχο της, πρόσθεσαν.

«Ακόμη και αυτή η χαμηλότερη πρόβλεψη ανάπτυξης ενσωματώνει την υπόθεση ότι η COVID θα τεθεί υπό έλεγχο στο μέλλον, η αγορά ακινήτων θα βελτιωθεί και η κυβέρνηση θα παρέχει ουσιαστική αντιστάθμιση πολιτικής μέσω των δαπανών υποδομής τους επόμενους μήνες», έγραψαν.

Η λιανική και εργοστασιακή δραστηριότητα της Κίνας μειώθηκε απότομα τον Απρίλιο, καθώς τα ευρεία lockdown λόγω COVID-19 περιόρισαν τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές στα σπίτια τους και διέκοψαν σοβαρά τις αλυσίδες εφοδιασμού.