Γκ. Μαγιορκίνης: Ήπιες αυξητικές τάσεις στις ημερήσιες διαγνώσεις στην Ελλάδα