7ος χρόνος, ημέρα 2096η
Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021

Μια ανάλυση με απλά λόγια: Γιατί η αξιολόγηση της S&P μας αφορά όλους

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στην περίφημη «επενδυτική βαθμίδα». Η αναβάθμιση αναμένεται να συμβεί περίπου σε 18 με 24 μήνες.

Γιατί η αξιολόγηση της S&P μας αφορά όλους

Ο τρίτος οίκος που αξιολόγησε την Ελλάδα μέσα στο 2021, αναβάθμισε το αξιόχρεο της χώρας μας, από το «ΒΒ-» στο «ΒΒ». Ο S&P, μαζί με την αλλαγή της βαθμίδας αξιολόγησης, αναβάθμισε και τις προοπτικές της οικονομίας, από «σταθερές» σε «θετικές». Είχαν προηγηθεί οι αξιολογήσεις της Fitch στο «ΒΒ» και της DBRS στο «ΒΒ low». 

Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στην περίφημη «επενδυτική βαθμίδα». Η αναβάθμιση αναμένεται να συμβεί σε 18 με 24 περίπου μήνες.

Έχει σημασία για την έκδοση oμολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), αυτή η μακρά πορεία; Όχι, ιδιαίτερα. Διότι η Ελλάδα ήδη έχει προχωρήσει σε εκδόσεις 10ετών και 30ετών ομολόγων, με αρκετά χαμηλά επιτόκια, εκμεταλλευόμενη τις διεθνείς συγκυρίες. Γεγονός που πιστοποιεί από μόνο του, ότι κάτω από τις παρούσες συνθήκες, το ελληνικό χρέος θεωρείται βιώσιμο.

Το επίπεδο των χαμηλών επιτοκίων στις πρόσφατες εκδόσεις ΟΕΔ, αποδεικνύει τη ραγδαία υποχώρηση του βαθμού «ρίσκου της χώρας», του λεγόμενου «country risk» που συνοδεύει κάθε επένδυση στη χώρα μας.

Όποιος για παράδειγμα, θέλει να προχωρήσει σε μια επένδυση σε μετοχές του Χρηματιστηρίου ή σε εταιρικά ομόλογα, μέσα στην απόδοση που προσδοκά, συνυπολογίζει τόσο το ρίσκο της χώρας, όσο και το ρίσκο της επιχείρησης. Όσο επιτυχημένη και να είναι μια εταιρεία, το γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο «επιχειρεί», προσδιορίζει σε σημαντικό βαθμό το κόστος χρήματος, αλλά και τις προσδοκίες των κερδών.

Έτσι για παράδειγμα άλλο είναι το country risk της Ιρλανδίας, άλλο της  Χιλής, άλλο της Τουρκίας και άλλο της Ελλάδας. Και φυσικά, άλλο ήταν το country risk της Ελλάδας το 2004, άλλο το 2011, άλλο το 2016 και άλλο σήμερα, το 2021. Το χαμηλότερο «ρίσκο χώρας», σημαίνει χαμηλότερο κόστος χρήματος. Σημαίνει δηλαδή, χαμηλότερο κόστος εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους, αλλά και χαμηλότερο κόστος για την εξυπηρέτηση των εταιρικών ομολόγων. Και τα χαμηλότερα κόστη εξυπηρέτησης, μεταφράζονται σε χαμηλότερους φόρους για την αποπληρωμή των τόκων των ΟΕΔ και μεγαλύτερα κέρδη και μερίσματα για τις εταιρείες.

Επομένως, όταν o οίκος S&P Global Ratings αναγνωρίζει τις ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας, προβλέποντας  ρυθμούς ανάπτυξης ύψους  4,9% για το 2021 και 5,8% για το 2022, και χαρακτηρίζει ως «θετικές» τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αντικατοπτρίζοντας την προσδοκία για ταχεία βελτίωση της οικονομικής και δημοσιονομικής απόδοσης της Ελλάδας, δίνει ουσιαστικά το σύνθημα εκκίνησης για τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Ο S&P Global Ratings, σημειώνει στην έκθεση του, το σημερινό μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας. Που είναι ο συνδυασμός των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με την υποστηρικτική νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μαζί με την έλευση πρωτοφανούς μεγέθους κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα μείγμα από πολιτικές και χρηματοοικονομικά εργαλεία, που θα οδηγήσουν σε καλύτερες και αποτελεσματικότερες οικονομικές επιδόσεις.

Εκτός από τη βαθμολογία του S&P, το λεκτικό περιεχόμενο της αξιολόγησης, δημιουργεί μια νέα συνολική εικόνα. Και δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός οικονομολόγος για να αντιληφθεί και να κατανοήσει τα βασικά συμπεράσματα της αξιολόγησης για την Ελλάδα.

Πρώτο συμπέρασμα: χαμηλότερο ρίσκο και  υψηλότερη ανάπτυξη.

Δεύτερο συμπέρασμα: χαμηλότερο κόστος εξυπηρέτησης Δημοσίου Χρέους και εταιρικών ομολόγων.

Τρίτο συμπέρασμα: χαμηλότερη φορολογία για πληρωμή τόκων.

Τέταρτο συμπέρασμα: υψηλότερα εταιρικά κέρδη και μερίσματα.

Και όλα αυτά, μέσα σε περιβάλλον σημαντικής ρευστότητας και δυναμικών μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.