Γ. Στόλτενμπεργκ: Η Αθήνα είναι ισχυρός εταίρος στο ΝΑΤΟ