Γ. Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή: Πρόστιμα 330.000 ευρώ σε ηλεκτρονικές επιχειρήσεις

Γ. Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή: Πρόστιμα 330.000 ευρώ σε ηλεκτρονικές επιχειρήσεις

Πρόστιμα 330.000 ευρώ σε ηλεκτρονικές επιχειρήσεις εμπορίας κινητών τηλεφώνων και προϊόντων τεχνολογίας, επέβαλε η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων μετά από καταγγελίες καταναλωτών που σύναψαν συμβάσεις εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά καταστήματα εμπορίας προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ιδίως κινητών τηλεφώνων, σχετικά:

- με μη παράδοση των παραγγελθεισών συσκευών κινητής τηλεφωνίας παρά την καταβολή του τιμήματος,

- την αδυναμία επικοινωνίας με την επιχείρηση, η οποία είτε δεν απαντούσε καθόλου ή προέβαλε, σε κάποιες περιπτώσεις, αριθμούς τηλεφώνου που δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματικούς τηλεφωνικούς αριθμούς της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, μετά από εκτεταμένη έρευνα επέβαλε υψηλά χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 330.000 ευρώ, στις ακόλουθες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις εμπορίας κινητών τηλεφώνων και προϊόντων τεχνολογίας αιχμής, καθώς διαπίστωσε παραβάσεις των διατάξεων για τα δικαιώματα του καταναλωτή σε συμβάσεις από απόσταση καθώς και των διατάξεων περί αθέμιτων (και ειδικότερα παραπλανητικών) εμπορικών πρακτικών:

«Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ €

1 Μ.ΠΑΡΛΕΠΟΣ ΜΟΝ.ΙΚΕ www.a-mobiles.gr 100.000,00

2 MILA X ΜΟΝ.ΙΚΕ www.mxstore.gr

80.000,00

3 BSVA BUSINESS SALES ΙΚΕ www.ubit.gr 70.000,00

4 E-MOBILE ENTERPRISE Μ. ΙΚΕ www.emobile24.gr 70.000,00

5 ΚΑΛΑΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ www.clickstore.gr 10.000,00»