Φωτογραφίστε την Ακρόπολη για διαγωνισμό

Φωτογραφίστε την Ακρόπολη για διαγωνισμό

Η Ακρόπολη, το μνημείο των μνημείων, είναι υψηλής αισθητικής και σαγηνεύει τον επισκέπτη. Τι θα λέγατε λοιπόν να φωτογραφήσετε ό,τι εσείς θέλετε σχετικά με τις επεμβάσεις που γίνονται τώρα στα μνημεία και να λάβετε μέρος σε σχετικό διαγωνισμό; Μάλιστα, δεν είναι  απαραίτητο να «αιχμαλωτίσετε» στιγμές από τις ίδιες τις εργασίες. Μπορείτε να αποτυπώσετε τις επεμβάσεις αυτές και άμεσα αλλά και έμμεσα.

Το 1975 συστάθηκε η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ),  μια διεπιστημονική επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού επιφορτισμένη με το καθήκον να κατευθύνει τις νεώτερες επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης των μνημείων της Ακρόπολης. Από τότε έως σήμερα η ΕΣΜΑ εργάζεται αδιάλειπτα για την αποκατάσταση των μνημείων που αναγνωρίζονται διεθνώς ως μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Με αφορμή τη συμπλήρωση 45 χρόνων από την έναρξη των εργασιών στα μνημεία της Ακρόπολης, η ΕΣΜΑ ανακοινώνει ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή φωτογραφιών που αποτυπώνουν, άμεσα ή έμμεσα, τις επεμβάσεις στα μνημεία.

Στη διάρκεια των 45 χρόνων που έχουν παρέλθει έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του Ερεχθείου, των Προπυλαίων και του ναού της Αθηνάς Νίκης, καθώς και μεγάλων προγραμμάτων στον Παρθενώνα. Οι επεμβάσεις πλέον επικεντρώνονται στο αέτωμα της δυτικής πλευράς και τους τοίχους του σηκού του Παρθενώνα, καθώς και στα περιμετρικά τείχη της Ακρόπολης.

Στόχος της δράσης είναι να καταγραφούν φωτογραφικά στιγμιότυπα από την «καθημερινή ζωή» των μνημείων της Ακρόπολης, τα τελευταία  45 χρόνια και να συντεθεί, μέσα από την ευαίσθητη φωτογραφική ματιά των επισκεπτών, ένα ψηφιδωτό που θα παρουσιάζει τα μνημεία και τις επεμβάσεις που «αποτυπώνονται» πάνω τους.

Κάθε φωτογραφία που θα υποβληθεί θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύντομο κείμενο (έως 70 λέξεις) που θα εκφράζει τη σημασία της εικόνας για το φωτογράφο: τι προκάλεσε το στιγμιότυπο; τι κέντρισε το ενδιαφέρον του φωτογράφου; τι σημαίνει η εικόνα για αυτόν; Ακόμα και μια σύντομη λεζάντα μπορεί να περιέχει μια μικρή ιστορία που αποκαλύπτει την αλληλεπίδραση των επισκεπτών με τα μνημεία της Ακρόπολης και αναδεικνύει τις διαφορετικές «πραγματικότητες» που διαμορφώνονται και βιώνονται στον αρχαιολογικό χώρο.

Το φωτογραφικό υλικό και οι ιστορίες που θα επιλεγούν θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία ενός ψηφιακού λευκώματος, προσβάσιμου διαδικτυακά σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το λεύκωμα αυτό, πέρα από τις πολύτιμες για λόγους τεκμηρίωσης πληροφορίες που θα προσφέρει, θα αποτελεί ένα σημείο συνάντησης της ΕΣΜΑ με το κοινό.

Κάθε συμμετοχή μπορεί να περιλαμβάνει από 1 έως 5 φωτογραφίες, έγχρωμες ή ασπρόμαυρες, σε ψηφιακή μορφή .jpg.

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μαζί με συμπληρωμένη φόρμα που βρίσκετε στο σάιτ της ΥΣΜΑ.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα συμμετοχή προκριθεί και μελλοντικά αποφασιστεί η παρουσίασή της σε έκθεση σε φυσικό χώρο ή/και κατάλογο, θα υπάρξει επικοινωνία με τους συμμετέχοντες για την εκτύπωση των φωτογραφιών. Η δαπάνη της παραγωγής θα βαρύνει τον φορέα-διοργανωτή.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και δωρεάν για κάθε ενδιαφερόμενο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τόσο οι επισκέπτες, όσο και οι εργαζόμενοι στον αρχαιολογικό χώρο. Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν ξεχωριστά από την επιτροπή και θα διαμορφώσουν δυο διακριτές εκθεσιακές ενότητες.  Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει από μια 1 έως 5 φωτογραφίες. Εφόσον στις φωτογραφίες διακρίνονται πρόσωπα, για να μπορούν αυτές να εκτεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, ο δημιουργός είναι υποχρεωμένος να έχει λάβει εγγράφως τη συγκατάθεση των εικονιζομένων. 

 Δεν πρέπει να προσβάλλονται τα μνημεία και στην περίπτωση που απεικονίζουν και ανθρώπους, να μη θίγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές πεποιθήσεις κλπ., στα οποία ο νόμος παρέχει διευρυμένη προστασία.  Σε περίπτωση που η υποβληθείσα συμμετοχή προκριθεί για παρουσίαση σε έκθεση σε φυσικό χώρο ή/και κατάλογο, θα υπάρξει επικοινωνία με τους συμμετέχοντες για την εκτύπωση των φωτογραφιών. Η δαπάνη της παραγωγής θα βαρύνει τον φορέα-διοργανωτή.

Την τελική επιλογή των φωτογραφιών που θα παρουσιαστούν στην έκθεση θα αναλάβει επιτροπή αξιολόγησης που θα οριστεί από την ΕΣΜΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης: 210 3251620, 210 3243427 (Δευτέρα- Παρασκευή 12:00-15:00, κ.κ. Σ. Πούλου – Ε. Πετροπούλου)