Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, 12:22

-A +A

Φιλοξενία σε διαμερίσματα για 500 ασυνόδευτους ανηλίκους

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, 12:22
Φιλοξενία σε διαμερίσματα για 500 ασυνόδευτους ανηλίκους
-A +A

Στέγη και κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης θα παρασχεθούν σε 500 ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες ηλικίας 16 ετών και άνω. Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου καλεί όλους τους φορείς να καταθέσουν προτάσεις για τη δημιουργία Μονάδων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης, δηλαδή εποπτευόμενα διαμερίσματα όπου θα διαμένουν οι ανήλικοι.

«Βασικός στόχος της δράσης είναι η κάλυψη των βασικών αναγκών των ανηλίκων και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με γνώμονα την προστασία, την κοινωνική ένταξη και τη σταδιακή αυτονόμηση τους. Μέσω του συγκεκριμένου μοντέλου φιλοξενίας προωθείται η υποστήριξη και ενδυνάμωση των ασυνόδευτων εφήβων για τη μετάβαση στην ενηλικίωση, η σταδιακή ένταξή τους στην τοπική κοινωνία και η ενίσχυση της δυνατότητας αυτοσυντήρησης» όπως αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση του υπουργού Νότη Μηταράκη.

Ωφελούμενοι από τις δράσεις είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους και οι οποίοι είναι αιτούντες ή δικαιούχοι διεθνούς προστασίας ή κάτοχοι άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή πρόσωπα των οποίων η υπόθεση έχει παραπεμφθεί από τις αρμόδιες Αρχές για χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θα πρέπει να έχουν την ικανότητα αυτοσυντήρησης, αυτοεξυπηρέτησης και ανάληψης περαιτέρω ευθυνών καθώς και να έχουν παραμείνει για διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών σε δομή ή κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Στα εποπτευόμενα διαμερίσματα θα πρέπει να παρέχονται σίτιση, διερμηνεία, υλικές παροχές, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, υγιεινή και καθαριότητα, υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νομική συμβουλευτική μέσω κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού των φορέων λειτουργίας των εποπτευόμενων διαμερισμάτων.

Το ύψος της οικονομικής συνδρομής ανά ασυνόδευτο ανήλικο κυμαίνεται από 44,6 ευρώ την ημέρα έως 53 ευρώ την ημέρα και προσδιορίζεται ανάλογα με την κατηγορία/δυναμικότητα της μονάδας (3 διαμερίσματα, 4 διαμερίσματα και 5 διαμερίσματα), το είδος του διαμερίσματος (επιπλωμένο ή μη), την περιφερειακή χωροθέτηση των διαμερισμάτων σε τρεις ομάδες Περιφερειών.

Παράλληλα, προβλέπεται για τα νέα μη επιπλωμένα διαμερίσματα επιπλέον επιδότηση 4.400 ευρώ για την επίπλωση ανά διαμέρισμα καθώς και επιδότηση έως 800 ευρώ για την προμήθεια δύο σταθερών υπολογιστών ανά διαμέρισμα.

Οι φορείς που μπορούν να λειτουργήσουν διαμερίσματα για ασυνόδευτους ανηλίκους είναι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των εποπτευόμενων φορέων τους), Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, Διεθνείς Οργανισμοί, που έχουν έδρα ή παράρτημα στην Ελλάδα καθώς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ.

Ο κάθε φορέας λειτουργίας μπορεί να λειτουργεί μία ή περισσότερες Μονάδες Διαβίωσης, αλλά, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να λειτουργεί λιγότερα από τρία εποπτευόμενα διαμερίσματα. «Μονάδα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης», όπως ορίζεται, είναι ένα σύνολο τουλάχιστον 3 και κατά μέγιστο 5 εποπτευόμενων διαμερισμάτων που λειτουργούν από τον ίδιο φορέα λειτουργίας.

Κάθε εποπτευόμενο διαμέρισμα δεν μπορεί να φιλοξενεί περισσότερους από 4 ασυνόδευτους ανήλικους και κάθε Μονάδα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης θα υποστηρίζεται από «ομάδα υποστήριξης» που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ειδικότητες του Συντονιστή Μονάδας, του Κοινωνικού Λειτουργού και του Φροντιστή. 

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα