8ος χρόνος, ημέρα 2279η
Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022

Εξοικονομώ 2021: Ξεκινά το νέο πρόγραμμα για την αναβάθμιση κατοικιών - Όροι και προϋποθέσεις

Εξοικονομώ 2021: Ξεκινά το νέο πρόγραμμα για την αναβάθμιση κατοικιών - Όροι και προϋποθέσεις

Σε λειτουργία αναμένεται να τεθεί τις επόμενες ημέρες το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ, το οποίο στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση πάνω από 50.000 κατοικιών. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη από σήμερα, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν δουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που έχουν σχέση με το πρόγραμμα. Η σελίδα παρέχει το σύνολο των πληροφοριών του «Νέου Εξοικονομώ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 632 εκατ. ευρώ και μαζί με τη μόχλευση στόχος είναι να κινητοποιηθούν κεφάλαια πάνω από 1 δισ. ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 40%-75% και η μέση εκτιμώμενη επιδότηση ανέρχεται στο 62% της συνολικής δαπάνης, ενώ επιδιώκεται η ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων κατοικιών σε ποσοστό 38% συγκριτικά με τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος.

Οι αλλαγές στο νέο Εξοικονομώ

Οι σημαντικότερες αλλαγές στο νέο πρόγραμμα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι οι εξής:

 1. Καταργείται η χρονική ιεράρχηση υποβολής αιτήσεων.
 2. Δημιουργείται νέα κατηγορία μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά, ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας.
 3. Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων θα αποτελέσει το σημαντικότερο κριτήριο σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%.
 4. Επιτυγχάνεται υπέρβαση κατά 108% του ετήσιου στόχου για την εξοικονόμηση ενέργειας από παρεμβάσεις σε κτίρια.
 5. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 νοικοκυριών όταν το μεγαλύτερο που έχει επιτευχθεί σε προηγούμενα προγράμματα είναι περί τα 40.000 νοικοκυριά.

Το πρόγραμμα εστιάζει στα πιο ενεργοβόρα κτίρια και στις Περιφέρειες με περισσότερο κρύο τον χειμώνα. Ακόμα, επανακαθορίζονται τα ποσοστά επιδοτήσεων με γνώμονα την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανά Kwh, βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων.

Με στόχο την αποδοτικότερη απορρόφηση κονδυλίων, η κατανομή τους θα γίνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομός) και όχι ανά Περιφέρεια όπως γινόταν στο παρελθόν. Επιπλέον, Αλλάζει το καθεστώς των ωφελούμενων, καθώς δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο όσοι έχουν έμπρακτο δικαίωμα στο ακίνητο το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους, και περιορίζεται ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο σε μία (1) αίτηση. Τέλος, καταργούνται οι αιτήσεις αποκλειστικά για παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους σε πολυκατοικίες.

Το ποσό επιδότησης του νέου Εξοικονομώ

Το συνολικό ποσό επιδότησης δεν θα ξεπερνά τα 28.000 ευρώ, ενώ θα ξεκινά από 40% και θα φτάσει το 75%, ενώ προβλέπονται χρηµατοδοτικά εργαλεία ώστε να καλυφθεί µε τραπεζικό δανεισµό. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν για πρώτη φορά και ιδιοκτήτες για σπίτια που ενοικιάζουν, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενοικιαστής το χρησιµοποιεί ως κύρια κατοικία. Σε ό,τι αφορά στα ποσοστά επιδότησης αυτά έχουν ως εξής:

 • Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ, ποσοστό 75%
 • Για οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ, ποσοστό 75%
 • Για 5.000 - 10.000 ευρώ ατομικό, ποσοστό 70%
 • Για 10.000 - 20.000 ευρώ οικογεναικό εισόδημα, ποσοστό 70%
 • Για 10.000 - 20.000 ευρώ ατομικό εισόδημα, ποσοστό 55%
 • Για 20.000 - 30.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 55%
 • Από 20.000 - 30.000 ευρώ ατομικό, ποσοστό 45%
 • Από 30.000 - 4 0.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 45%
 • Από 30.000 - 50.000 ευρώ ατομικό, ποσοστό 40%
 • Από 40.000 - 60.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 40%