Ευρωζώνη: Στο 7,4% η ανεργία, πιο έντονη για τις γυναίκες και τους νέους

Ευρωζώνη: Στο 7,4% η ανεργία, πιο έντονη για τις γυναίκες και τους νέους

Η ανεργία στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 7,4% τον Μάιο, χαμηλότερα από το αναμενόμενο, παρόλο που η αύξηση ήταν πιο έντονη μεταξύ των γυναικών και των νέων.

Η συγκρατημένη αύξηση καταδεικνύει ότι τα κυβερνητικά προγράμματα υποστήριξης της απασχόλησης έχουν λειτουργήσει, αν και πολλά από αυτά θα πάψουν σύντομα να ισχύουν.

Η ανεργία για τους κάτω των 25 ετών έφτασε το 16% τον Μάιο από 15,7% τον Απρίλιο και 15% τον Μάρτιο. Στην Ισπανία περίπου το ένα τρίτο των νέων δεν έχει δουλειά.

Για τις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 7,9% από 7,7% τον Απρίλιο. Για τους άντρες παρέμεινε σταθερό στο 7%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.