7ος χρόνος, ημέρα 2185η
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021

Έσπασε τα ταμεία η πρώτη έκδοση πράσινου ομολόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τι θα χρηματοδοτήσει

Έσπασε τα ταμεία η πρώτη έκδοση πράσινου ομολόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τι θα χρηματοδοτήσει
φωτογραφία αρχείου
Shutterstock

Ανάρπαστο έγινε το πρώτο πράσινο ομόλογο που λάνσαρε η Ευρωπαϊκή Ένωση την Τρίτη, σύμφωνα με τους διαχειριστές της έκδοσης.

Ήταν ένα πρώτο βήμα που μπορεί να την καταστήσει τον μεγαλύτερο εκδότη ομολόγων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Το πράσινο ομόλογο 15ετούς διάρκειας άντλησε 12 δις ευρώ αλλά οι προσφορές ξεπέρασαν τα 135 δις ευρώ.

Ήταν η μεγαλύτερη έκδοση πράσινου ομολόγου που είδε τη μεγαλύτερη ζήτηση για τέτοιου τύπου χρεόγραφα μέχρι σήμερα.

Τα έσοδα της ομολογιακής έκδοσης θα χρηματοδοτήσουν περιβαλλοντικά πρότζεκτ των χωρών - μελών της ΕΕ που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Ήταν ένα πρώτο βήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών που φιλοδοξεί να γίνει ουδέτερη από άποψης εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2050 και ηγέτιδα δύναμη στην αναπτυσσόμενη αγορά πράσινων χρεογράφων.

Τα πράσινα ομόλογα θα χρηματοδοτήσουν το 30% περίπου των συνολικού πακέτου των 800 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, του Recovery and Resilience Facility (RRF) όπως βαπτίστηκε από τους αξιωματούχους.

Το Ταμείο θα παρέχει πόρους στα κράτη - μέλη μέσω δανείων και επιχορηγήσεων μέχρι το τέλος του 2026.

Η κεντρική ιδέα των green bonds είναι οι επενδύσεις κεφαλαίων σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνα έργα που αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς. Παραδείγματα τέτοιων έργων είναι η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, εγκαταστάσεων η ακόμα και η υλοποίηση καινοτόμων ιδεών με περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Εκδόσεις τέτοιων χρεογράφων μπορεί να φτάσουν τα 250 δις ευρώ, καθιστώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση τον μεγαλύτερο εκδότη πράσινων ομολόγων.

Σύμφωνα με τη BofA, η ΕΕ θα εκδίδει 35 με 45 δις ευρώ πράσινων ομολόγων κάθε χρόνο. Οι εκδόσεις τέτοιων ποσών από την ΕΕ θα βελτιώσουν τη ρευστότητα της αγοράς πράσινων ομολόγων σημαντικά, εκτιμούν οι αναλυτές της ΝΝ Investment Partners καθώς τα μεγέθη για τέτοιες εκδόσεις είναι πολύ μεγάλα.

Η τιμολόγηση του πράσινου ομολόγου της ΕΕ έκλεισε οκτώ μονάδες βάσης κάτω από το επίπεδο των mid-swaps, που σημαίνει απόδοση γύρω στο 0,44%.

Σύμφωνα με τη Danske Bank, η Ευρωπαική Ενωση πλήρωσε χαμηλότερο πριμ για τη νέα έκδοση σε σύγκριση με το τι πληρώνει στα συνήθη χρεόγραφα που εκδίδει.

Όπως έχει παρατηρηθεί στην αγορά, τα πράσινα ομόλογα τείνουν να τιμολογούνται με ένα λεγόμενο ‘greenium’, δηλαδή με ελαφρά χαμηλότερη απόδοση σε σχέση με τα συνήθη ομόλογα που εκδίδονται καθώς τα χρεόγραφα αυτά έχουν αφοσιωμένη πελατειακή βάση που ζητά να αγοράσει από μια περιορισμένη δεξαμενή.

Όλα τα πράσινα ομόλογα που θα εκδώσει η ΕΕ για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης θα ικανοποιούν τις αρχές της International Capital Market Association (ICMA) που θεωρούνται το στάνταρ της αγοράς.

Οι αρχές αυτές διαφέρουν από εκείνες που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε με βάση την ταξινόμηση των πράσινων δραστηριοτήτων της.

Για να πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να ενταχθούν σε χρηματοδότηση από πράσινα κονδύλια, οι δαπάνες των χωρών - μελών της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι επενδύσεις τους δεν θα εκτρέπονται από οποιουσδήποτε από τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ένωσης και επίσης τα κράτη - μέλη πρέπει να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για το πως τα επενδυτικά αυτά σχέδια θα συμβάλλουν στη λεγόμενη πράσινη μετάβαση.