Έρευνα KPMG: Θετικοί στην τηλεργασία οι Έλληνες εργαζόμενοι

Έρευνα KPMG: Θετικοί στην τηλεργασία οι Έλληνες εργαζόμενοι

Περίπου 9 στους 10 εργαζόμενους θεωρούν ικανοποιητική την εξ αποστάσεως εργασία την εποχή του κορονοϊού, ενώ σχεδόν 7 στους 10 αναφέρουν πως είναι θετικοί σε πιθανή καθιέρωση και μετά την κρίση. Στις ανησυχίες τους είναι για το 59% η απουσία σαφών ορίων μεταξύ εργασίας και ξεκούρασης καθώς και η έλλειψη αλλαγής παραστάσεων.

Αυτό προκύπτει από έρευνα της KPMG με τίτλο «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή του COVID-19», η οποία διεξήχθη από το συμβουλευτικό τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της. Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση των προκλήσεων που βιώνουν οι εργαζόμενοι στη χώρα μας σε σχέση με την εξ αποστάσεως εργασίας, την εκ περιτροπής εργασία, ή την ανάγκη της καθημερινής τους παρουσίας τους στους χώρους εργασίας.

Όπως αναφέρεται οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι εναρμονισμένοι με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την εξ αποστάσεως εργασία. Οι εργαζόμενοι και ειδικότερα οι νεότερες γενιές εμφανίζονται έτοιμοι να περάσουν σε ένα διαφορετικό μοντέλο εργασίας με μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Οι εργαζόμενοι εμφανίζονται είναι έτοιμοι να συνεργάζονται ηλεκτρονικά το ίδιο αποτελεσματικά όπως και δια ζώσης. Η μέτρηση του αποτελέσματος και η εξασφάλιση του ιδίου επιπέδου παραγωγικότητας, αναφέρει η έρευνα, θα είναι μία από τις προκλήσεις για τις εταιρείες και τις διοικήσεις αυτών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός που τόσα χρόνια αποτελεί το ζητούμενο για πολλές εταιρείες, επηρεάζεται θετικά από τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στις μετακινήσεις, εξαιτίας της νόσου COVID-19.

«Η πλειοψηφία των εργαζομένων προσαρμόστηκε γρήγορα στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εργασίας ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ήταν εξοικειωμένοι με αυτό τον τρόπο εργασίας. Διάφορες πλατφόρμες επικοινωνίας που έχουν αναπτυχθεί και διαρκώς εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια συμβάλουν σημαντικά στην εδραίωση της εξ’ αποστάσεως εργασίας, εν τούτοις το τηλέφωνο και το email, παραμένουν τα πιο δημοφιλή μέσα επικοινωνίας. Η εξ αποστάσεως εργασία αναδεικνύεται ως τρόπος εργασίας ευρείας αποδοχής και είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει και μετά την COVID-19 εποχή» δήλωσε η γενική διευθύντρια της KPMG Βερώνη Παπατζήμου

Τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας

Νέες συνθήκες εργασίας

- Το 95% του συνόλου του δείγματος απάντησαν θετικά ως προς την αποτελεσματικότητα και την αμεσότητα εφαρμογής των μέτρων από τις εταιρείες τους για την αντιμετώπιση της κρίσης από τη νόσο COVID-19.

- Το 88% των εργαζομένων που δουλεύουν από το σπίτι, αξιολογούν ικανοποιητική ή πολύ ικανοποιητική την εξ αποστάσεως εργασία.

- Το 81% των εργαζομένων έχει ήδη προσαρμοστεί στην εξ αποστάσεως εργασία, ενώ μόλις ένα 6% δηλώνει ότι δεν ξέρει αν θα μπορέσει να προσαρμοστεί σε αυτή τη μορφή εργασίας.

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Καθιέρωση της εξ αποστάσεως εργασίας

- Το 67% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει θετική ή πολύ θετική στάση σε πιθανή καθιέρωση της εξ αποστάσεως εργασίας ως παροχή εταιρείας ή επιλογή μορφής εργασίας.

- Η θετική αποδοχή φτάνει το 76% στις μικρότερες ηλικίες εργαζομένων έως 30 ετών, ενώ προοδευτικά μειώνεται έως το 56% για τους εργαζόμενους άνω των 60 ετών.

- Συγκρίνοντας τα διάφορα επίπεδα θέσεων των εργαζομένων, οι ιδιοκτήτες και οι Γενικοί Διευθυντές των εταιρειών διατηρούν μια πιο συντηρητική θετική στάση (62%) ενώ τα μη διοικητικά στελέχη την πιο θετική (75%).

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Βέλτιστες πρακτικές

- Το 92% των εργαζομένων που έλαβαν μεγάλη ή πολύ μεγάλη ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη δηλώνει ότι η εικόνα για την εταιρεία τους επηρεάστηκε θετικά.

- Οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν υποστηριχθεί ψυχολογικά και κοινωνικά από την εταιρεία τους αυτή τη περίοδο, είναι λιγότερο ανήσυχοι για τα οικονομικά τους και την αλλαγή στο βιοτικό τους επίπεδο σε σχέση με όσους δεν έχουν υποστηριχθεί, με το επίπεδο της ανησυχίας τους να κυμαίνεται μεταξύ 38%- 6% ανάλογα το βαθμό υποστήριξης που έλαβαν.

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Ανησυχίες και προβληματισμοί

- Η απουσία σαφών ορίων μεταξύ εργασίας και ξεκούρασης (59%) και η έλλειψη αλλαγής παραστάσεων (57%) είναι αυτά που δυσκολεύουν περισσότερο τους εργαζόμενους στην εξ αποστάσεως εργασία.

- Το 57% των μη διευθυντικών στελεχών προβληματίζονται για αλλαγή στην οικονομική τους κατάσταση και το βιοτικό τους επίπεδο, τον ίδιο προβληματισμό τον έχει μόνο το 48% των κατόχων μη διοικητικών θέσεων.

- Το 72% των κατόχων διευθυντικών θέσεων προβληματίζονται για την παγκόσμια οικονομία, στους εργαζόμενους που δεν έχουν διοικητικές ευθύνες το ποσοστό αυτό περιορίζεται στο 61% των εργαζομένων που δεν έχουν διοικητική θέση εργασίας.

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ