7ος χρόνος, ημέρα 2222η
Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Μέρισμα στο δημόσιο για πρώτη φορά από το 2016

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Μέρισμα στο δημόσιο για πρώτη φορά από το 2016

Μέρισμα για πρώτη φορά μετά το 2016 απέδωσε στο Δημόσιο η Επιτροπή Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα ποσό ύψους 1.860.603,02€ που προέκυψε από το πλεόνασμα (έσοδα-έξοδα) της οικονομικής χρήσης 2020.

Επίσης, από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων και βάσει των προβλέψεων το οικονομικό έτος 2021 αναμένεται να κλείσει με σημαντικό πλεόνασμα (έσοδα-έξοδα) γεγονός που θα επιτρέψει την απόδοση μερίσματος στον κρατικό προϋπολογισμό ποσού που θα αγγίξει το ύψος των 2.456.000,00€.

Το ποσό αυτό έχει εγγραφεί στον υπό έγκριση, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προϋπολογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το οικονομικό έτος 2022 οπότε και θα αποδοθεί.