Έπεσαν οι υπογραφές για τη σύσταση του Ταμείου Ανάκαμψης

Έπεσαν οι υπογραφές για τη σύσταση του Ταμείου Ανάκαμψης

Υπεγράφη σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες η σύσταση του ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και έτσι απομένει μόνο η έγκριση του σχεδίου του από τα κράτη μέλη προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

H Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ντάβιντ Σασσόλι και ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα ως προεδρεύων του Συμβουλίου των Κρατών Μελών, υπέγραψαν την πράξη σύστασης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF- Recovery and Resiliance Facility), όπως επισήμως λέγεται, του βασικού δηλαδή χρηματοδοτικού εργαλείου του προγράμματος Next Generation EU, του συνολικού πακέτου ανάκαμψης της ΕΕ.

Ο Κόστα είπε ότι η ΕΕ καταπολεμά την πανδημία με τα εμβόλια και ότι το οικονομικό κίνητρο ήταν ένα άλλο βασικό εργαλείο στη στρατηγική του μπλοκ - μια «βιταμίνη» για να ξεπεραστεί η σχετική οικονομική κρίση.

«Πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της πανδημίας μέσω της Δημοκρατίας. Και το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα παράδειγμα», δήλωσε από την πλευρά του ο Σασόλι. Υποστήριξε ότι η ανταπόκρισή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις πρέπει να είναι συνολική και θεσμική και αυτό ισχύει και για το θέμα των εμβολίων.

Υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο θα διαθέσει επιχορηγήσεις και δάνεια ύψους 672,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για δημόσιες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στα 27 κράτη μέλη, προκειμένου να τα βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19, να προωθήσουν τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις και να οικοδομήσουν ανθεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες. Τα κράτη μέλη θα λάβουν στήριξη βάσει των εθνικών τους σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα οποία βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της προετοιμασίας.

Όπως ανακοινώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χθες, στο πλαίσιο του νέου κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προτείνουν στα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας μια συνεκτική δέσμη μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών σχεδίων, η οποία θα καλύπτει έξι τομείς πολιτικής ευρωπαϊκής σημασίας:

  • την πράσινη μετάβαση,
  • τον ψηφιακό μετασχηματισμό,
  • την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη,
  • τις πολιτικές κοινωνικής και εδαφικής συνοχής,
  • την υγεία και την ανθεκτικότητα,
  • τις πολιτικές για την επόμενη γενιά, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων.

Η στήριξη θα συνδεθεί με ειδικές ανά χώρα συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, οι οποίες προσδιορίζουν τις κεντρικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει κάθε κράτος μέλος για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας καθώς και της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Θα συμβάλει επίσης στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Ορισμένες από τις βασικές απαιτήσεις αφορούν τους πράσινους και ψηφιακούς στόχους της ΕΕ. Τουλάχιστον το 37% της κατανομής κάθε σχεδίου πρέπει να υποστηρίξει την πράσινη μετάβαση και τουλάχιστον το 20% τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Επιπλέον, όλα τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα σχέδια των κρατών μελών θα πρέπει να τηρούν την αρχή «μην προκαλείτε σοβαρή βλάβη», για την προστασία των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ.

Είναι σημαντικό ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν τη θέσπιση κατάλληλων συστημάτων ελέγχου για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση της διαφθοράς, της απάτης και των συγκρούσεων συμφερόντων.

Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία έως τις 30 Απριλίου, κατά κανόνα, για να υποβάλουν στην Επιτροπή τα σχέδιά τους για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα έχει στη διάθεση της δύο μήνες για να αξιολογήσει τα σχέδια και στη συνέχεια το Συμβούλιο θα έχει στη διάθεση του τέσσερις εβδομάδες για να εκδώσει την απόφασή του σχετικά με την τελική έγκριση κάθε σχεδίου.

Για τα σχέδια που εγκρίθηκαν το 2021, τα κράτη μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν προχρηματοδότηση έως και 13% των επιχορηγήσεων και δανείων που προβλέπονται στο σχέδιό τους. Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα καταβληθούν με βάση την επίτευξη των συμφωνημένων ορόσημων και στόχων.

Διαβάστε ακόμα:

- Ευρωβαρόμετρο: Υψηλές προσδοκίες των Ελλήνων από το Ταμείο Ανάκαμψης