Έκρηξη κερδών 50% προβλέπει η Goldman για τις ευρωπαϊκές εταιρείες το 2021

Έκρηξη κερδών 50% προβλέπει η Goldman για τις ευρωπαϊκές εταιρείες το 2021

Με άξονες αφενός τη συνεχιζόμενη παροχή ρευστότητα λόγω της τρέχουσας νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και αφετέρου την επιτάχυνση του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας (εκτίμηση  +5,3% έως +6.1%) λόγω της εξέλιξης στην καταπολέμηση της πανδημίας, η έκθεση της Goldman Sachs για την ευρωπαϊκή (και την Αγγλική) οικονομία του 2021 μόνο αισιόδοξη μπορεί να χαρακτηριστεί.

Δεδομένου του μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού στο εγγύς μέλλον και της συνεπακόλουθης αύξησης της κινητικότητας στο εμπόριο και τις λιανικές πωλήσεις, αναμένεται μια αύξηση της τάξης του 50% στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για τις εταιρείες του STOXX Europe, δίνοντας παράλληλα στόχο στην τιμή του 600ρη αύξηση κατά 13% για το 2021 (στις 430 μονάδες). Παράλληλα, διατηρούνται οι προσδοκίες για νέο πακέτο ύψους 400 δισ. ευρώ από το Ταμείο Στήριξης, το οποίο θα λειτουργήσει θετικά στις επιταγές της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής εντός της Ευρωζώνης.

Αναλογιζόμενοι εξάλλου την πεποίθηση ότι η πολιτική του νέου Προέδρου των ΗΠΑ θα λειτουργήσει υπέρ του σεναρίου της μέτριας υποτίμησης του δολαρίου, φαίνεται ότι η κυκλικότητα στην Ευρώπη θα συνεχίσει να επωφελείται, εξού και η προτίμηση σε χρηματιστηριακούς δείκτες έντονα συσχετισμένους με τα ΑΕΠ, όπως ο DAX30. Εστιάζοντας δε σε κλαδική ανάλυση, φαίνεται να πρωταγωνιστήσουν οι εταιρείες που έχουν μεγάλη έκθεση σε αγορές εντός της Ευρωζώνης (τουλάχιστον άνω του 30% των εσόδων τους), με τις ΑΠΕ, την τεχνολογία και τις κατασκευές να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Τα παραπάνω μπορούν κάλλιστα να ενσωματωθούν σε περαιτέρω προσέγγιση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, όπου το ΧΑΑ παραδοσιακά έχει την ως άνω περιγραφείσα κυκλική συμπεριφορά, ώστε να συνάγεται ασφαλώς το συμπέρασμα πως  ενδέχεται να υπεραποδώσει για άλλη μια χρονιά σε σχέση με τα ευρωπαϊκά. Εξάλλου, η ήδη παρατηρηθείσα συμπεριφορά των εισηγμένων εταιριών μας στους προαναφερθέντες κλάδους εμπνέει για την ανοδική συνέχιση, ενώ και το γενικότερο κλίμα αισιοδοξίας προσθέτει πόντους.