8ος χρόνος, ημέρα 2436η
Κυριακή, 3 Ιουλίου 2022

Εγκύκλιος Υπ. Παιδείας: Τι αναφέρει για τις απουσίες μαθητών

Εγκύκλιος Υπ. Παιδείας: Τι αναφέρει για τις απουσίες μαθητών

Οι απουσίες οι οποίες έχουν καταχωρισθεί ή θα καταχωρισθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας ή σχολικές αθλητικές δραστηριότητες υπό την εποπτεία και έγκριση του ΥΠΑΙΘ, δεν θα προσμετρηθούν κατά το σχολικό έτος 2021-22, αναφέρει σε εγκύκλιό της η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή.

Αναλυτικότερα στην εγκύκλιο αναφέρεται:

«Κατόπιν ερωτημάτων που αφορούν στη φοίτηση μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, σας ενημερώνουμε ότι οι απουσίες οι οποίες έχουν καταχωρισθεί ή θα καταχωρισθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών/τριών αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας ή σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ. π.χ. συμμετοχή σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες, δεν θα προσμετρηθούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών από τον Σύλλογο Διδασκόντων κατά το σχολικό έτος 2021-22».