ΕΕ: Επιχειρεί να βάλει σε τάξη το χάος των ταξιδιωτικών περιορισμών

ΕΕ: Επιχειρεί να βάλει σε τάξη το χάος των ταξιδιωτικών περιορισμών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε σήμερα ένα σύστημα χρωμάτων για την εφαρμογή μιας συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τους περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Το συμβούλιο των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ενέκρινε τη σύσταση, σκοπός της οποίας είναι να βάλει τέλος στο μωσαϊκό των ταξιδιωτικών περιορισμών και να αποκαταστήσει την ελεύθερη μετακίνηση όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Τυχόν μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία για να προστατέψουν τη δημόσια υγεία θα πρέπει να είναι αναλογικά, να μην δημιουργούν διακρίσεις και να αίρονται μόλις το επιτρέψει η επιδημιολογική κατάσταση. Τα μέτρα για τις περιοχές που βρίσκονται στην πορτοκαλί ζώνη μεσαίου κινδύνου ή στην κόκκινη ζώνη υψηλού κινδύνου μπορούν να περιλαμβάνουν επιβολή καραντίνας ή τεστ, όχι όμως συνολική απαγόρευση εισόδου σε μία χώρα.

Για την εφαρμογή του συστήματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν κάθε εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τα ακόλουθα κριτήρια:

• αριθμός πρόσφατα γνωστοποιημένων κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους κατά τις τελευταίες 14 ημέρες
• αριθμός τεστ ανά 100.000 κατοίκους που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα (ποσοστό τεστ)
• ποσοστό θετικών τεστ που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα (ποσοστό θετικότητας των τεστ)

Με βάση τα δεδομένα αυτά, το ECDC θα πρέπει να δημοσιεύει εβδομαδιαίο χάρτη των κρατών μελών της ΕΕ, κατανεμημένο ανά περιοχές, για να στηρίζει τα κράτη μέλη στη λήψη των αποφάσεών τους. Οι περιοχές θα πρέπει να επισημαίνονται με τα ακόλουθα χρώματα:
• πράσινο εάν το 14ήμερο ποσοστό κοινοποίησης είναι κάτω του 25 και το ποσοστό θετικότητας των τεστ κάτω του 4%
• πορτοκαλί εάν το 14ήμερο ποσοστό κοινοποίησης είναι κάτω του 50 αλλά το ποσοστό θετικότητας των τεστ είναι 4 % ή υψηλότερο, ή εάν το 14ήμερο ποσοστό ανακοίνωσης κυμαίνεται μεταξύ 25 και 150 και το ποσοστό θετικότητας των τεστ είναι κάτω του 4 %
• κόκκινο εάν το 14ήμερο ποσοστό κοινοποίησης είναι 50 ή υψηλότερο και το ποσοστό θετικότητας των τεστ είναι 4 % ή υψηλότερο ή εάν το 14ήμερο ποσοστό ανακοίνωσης είναι υψηλότερο του 150
• γκρίζο εάν δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες ή εάν το ποσοστό των τεστ είναι χαμηλότερο από 300.

Με ανακοίνωσή της, η Κομισιόν δήλωσε: «Χαιρετίζουμε αυτή τη συμφωνία που θα φέρει περισσότερη τάξη στην τρέχουσα κατάσταση σύγχυσης».