ΕΕ: Επιβολή δασμών σε προϊόντα αλουμινίου από την Κίνα

ΕΕ: Επιβολή δασμών σε προϊόντα αλουμινίου από την Κίνα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβάλει δασμούς έως και 48% σε εισαγωγές προϊόντων αλουμινίου από την Κίνα, όσο βρίσκεται ακόμη εν εξελίξει έρευνα σχετικά με το αν οι Κινέζοι παραγωγοί πωλούν σε αθέμιτα χαμηλές τιμές.

Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, οι δασμοί, που θα κυμαίνονται από 30,4 έως 48%, θα τεθούν σε ισχύ από την Τετάρτη. Πρόκειται για προσωρινούς δασμούς, που θα εφαρμόζονται έως την ολοκλήρωση της έρευνας τον Απρίλιο.

Αφού ολοκληρωθεί η έρευνα, η ΕΕ μπορεί να επιβάλει δασμούς για περίοδο πέντε ετών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την έρευνα τον Φεβρουάριο, έπειτα από καταγγελία του ευρωπαϊκού φορέα του κλάδου European Aluminium.