8ος χρόνος, ημέρα 2271η
Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022

Δύο παράγοντες θα κρίνουν την πορεία της οικονομίας το 2021

Δύο παράγοντες θα κρίνουν την πορεία της οικονομίας το 2021
Φωτογραφία αρχείου

Δύο είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το δημοσιονομικό συμβούλιο, ενώ οι κίνδυνοι για την επόμενη ημέρα ανέρχονται σε έξι. Στην φθινοπωρινή έκθεση σημειώνεται ότι δύο θα είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που θα επηρεάσουν την δημοσιονομική κατάσταση.

Ο ένας έχει να κάνει με το πόσο τελικά θα είναι η αύξηση του ΑΕΠ το επόμενο έτος, και ο δεύτερος αφορά την εξέλιξη του υγειονομικού προβλήματος. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, στην περίπτωση που η πρόβλεψη για αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ το 2021 κατά 8,5%, δεν υλοποιηθεί, και παράλληλα οι επιπτώσεις της πανδημίας διατηρηθούν μετά το πρώτο τρίμηνο του 2021, θα απαιτηθούν νέα δημοσιονομικά μέτρα. Σε αυτό το πολύ πιθανό σενάριο το δημοσιονομικό αποτέλεσμα το 2021 θα επιδεινωθεί σημαντικά σε σχέση με την εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου για τις μακροοικονομικές εξελίξεις το 2021 εστιάζουν:

· Στη χαμηλότερη από όσο προβλεπόταν επίδοση της ελληνικής οικονομίας το 2020.

· Στη συνέχιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας εντός του 2021.

· Σε αβεβαιότητες όσον αφορά την εμπροσθοβαρή απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

· Στην ασθενή ανάκαμψη της απασχόλησης και των αμοιβών της μισθωτής εργασίας.

· Στην επιφυλακτική δημοσιονομική πολιτική, όπως έχει καταγραφεί στο προσχέδιο προϋπολογισμού 2021.

· Στην ενδεχόμενη γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου.

Όπως επισημαίνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου το δημοσιονομικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό άνω των 9 δισ. ευρώ, λόγω αύξησης των δαπανών και συρρίκνωσης των εσόδων σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η δημοσιονομική κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω μέχρι το τέλος του έτους, λόγω:

- Των πρόσφατων περιορισμών στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.

- Των πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων στήριξης.

- Της καταβολής των αναδρομικών συντάξεων ύψους 1,4 δισ. ευρώ Συνεπώς είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο το πρωτογενές έλλειμμα σε επίπεδο ΓΚ για το 2020 να ξεπεράσει το 6% του ΑΕΠ.

Ως συνεπακόλουθο αναμένεται μεγάλη αύξηση του δημοσίου χρέους, το οποίο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί το 2020 άνω του 200% του ΑΕΠ. Στις θετικές εξελίξεις, παρά τον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της πανδημίας και την πρωτοφανή ύφεση που αναμένεται να πλήξει τις Ευρωπαϊκές οικονομίες το 2020, οι αποδόσεις των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου διαμορφώνονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου να υποχωρεί κάτω από το 0,8%. Στην εξέλιξη αυτή καταλυτική είναι η σημασία της απόφασης για ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Παράλληλα σημειώνεται ότι το 2021 η δημοσιονομική πολιτική θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό της ύφεσης («επιβαρύνσεις» στον προϋπολογισμό) ύψους 2,7 δισ. ευρώ, η προβλεπόμενη αύξηση των φορολογικών εσόδων μπορεί να αποδοθεί σε δύο πηγές:

(α) στην ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, και

(β) στην σταδιακή αποπληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του 2020 οι οποίες είχαν ανασταλεί στα πλαίσια των εκτατών κυβερνητικών μέτρων στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της υγειονομικής κρίσης.