Διορισμός για τα θύματα στο Μάτι, αν παραιτηθούν από τις απαιτήσεις κατά του Δημοσίου;

Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018, 20:13
-A +A
Διορισμός για τα θύματα στο Μάτι, αν παραιτηθούν από τις απαιτήσεις κατά του Δημοσίου;

Ερωτήματα προκύπτουν από την απόφαση που υπέγραψε η αρμόδια Υπουργός Όλγα Γεροβασίλη, για τους διορισμούς στο Δημόσιο των συγγενών των θυμάτων, αλλά και των ατόμων που υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Κι αυτό διότι η απόφαση που δημοσιεύουν τα dikaiologitika.gr, αναφέρει ότι θα πρέπει όσοι αποδεχτούν τον διορισμό να παραιτηθούν αυτοδίκαια από τυχόν οικονομικές απαιτήσεις. Το μείζον, δηλαδή, είναι αν πρόκειται ουσιαστικά για μια «συνδιαλλαγή» που επιθυμεί να στήσει το αρμόδιο υπουργείο, ώστε οι συγγενείς των θυμάτων να «σιωπήσουν» μέσω μιας θέσης στο Δημόσιο, καθώς δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν τίποτα περισσότερο, την ώρα που ήδη έχουν κατατεθεί μηνύσεις εναντίον υπουργών, περιφερειαρχών και τοπικών αρχόντων.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι ήδη δικαστικοί κύκλοι φέρεται να διατηρούν εντάσεις και προαναγγέλλουν ότι θα αποτελέσει θέμα συζήτησης, δεδομένου ότι στις πυρκαγιές στην Ηλεία οι συγγενείς είχαν διοριστεί χωρίς να απωλέσουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν αποζημιώσεις.

Πιο αναλυτικά στο άρθρο ένα της απόφασης καθορίζονται ως δικαιούχοι διορισμού στο Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα εκτός των ΔΕΚΟ, ένα (1) μέλος της οικογένειας θανόντος εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, μέχρι β΄ βαθμού συγγενείας με αυτόν ή ο/η σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. 

Το δικαίωμα διορισμού παρέχεται και στα άτομα τα οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, συνεπεία των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγο τους ή στο πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή σε ένα τέκνο τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για τον κατά τα ανωτέρω διορισμό ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Αίτηση για το διορισμό του στην οποία θα προσδιορίζεται ο νομός σε υπηρεσία ή φορέα εντός του οποίου επιθυμεί να διοριστεί. Στην αίτηση πρέπει να δηλώνεται, υπεύθυνα, ο τόπος του συμβάντος εφόσον τούτο δεν προκύπτει από τη προβλεπόμενη βεβαίωση .

Η κατά τα ανωτέρω αίτηση συνεπάγεται την αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτηση του διοριζομένου από τυχόν οικονομικές απαιτήσεις καθώς και την αναστολή του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος, από την ημερομηνία διορισμού. 

- Υπεύθυνη δήλωση όλων των λοιπών συγγενών, δικαιούχων διορισμού βάσει των διατάξεων της παρούσας, που προηγούνται του αιτούντος στη σειρά διορισμού, για την παραίτησή τους από το ως άνω δικαίωμα υπέρ του αιτούντος το διορισμό και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος το διορισμό ότι δεν διορίστηκε βάσει των διατάξεων αυτών άλλος δικαιούχος και ότι έχουν προσκομιστεί οι δηλώσεις παραίτησης από το δικαίωμα για διορισμό δικαιούχων που προηγούνται του αιτούντος στη σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

- Τους τίτλους σπουδών του.

- Ληξιαρχική πράξη θανάτου

 - Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος από την οποία να προκύπτει η νοσηλεία σε ΜΕΘ στο χρονικό διάστημα αμέσως μετά τις πυρκαγιές αυτές ή το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω, βεβαιωμένο από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία του φορέα ασφάλισης του τραυματία), καθώς και η αιτία που προκάλεσε τον τραυματισμό 

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας του αιτούντος με τον θανόντα. ζ. Το σύμφωνο συμβίωσης. 

Η αιτία του θανάτου του συγγενούς του αιτούντος το διορισμό και ο τόπος που συνέβη το γεγονός βεβαιώνεται με: α) πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας αρχής, που εκδίδεται με βάση την έκθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, ή πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου.

Φωτογραφία: Inteimenews

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα